Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.6. BNI vennootschappen - Beheer van de aangiften

AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017
Toestand op 30.06.2018
AJ 2018(1)
Toestand op 31.12.2018
Adm. P (2) Adm. KMO Adm. GO (3) Totaal Adm. P (2) Adm. KMO Adm. GO (3) Totaal Adm. P (2) Adm. KMO Adm. GO (3) Totaal
Totaal aantal verwachtte aangiften 197 8.619 117 8.933 218 10.291 106 10.615 218 10.939 98 11.255
Totaal aantal ingediende aangiften Binnen de termijn 114 57,87 % 4.030 46,76 % 111 94,87 % 4.255 47,63 % 140 64,22 % 4.056 39,41 % 98 92,45 % 4.294 40,45 % 127 58,26 % 4.116 37,63 % 94 95,92 % 4.337 38,53 %
Laattijdig 27 13,71 % 1.328 15,41 % 4 3,42 % 1.359 15,21 % 26 11,93 % 1.383 13,44 % 4 3,77 % 1.413 13,31 % 34 15,60 % 1.150 10,51 % 2 2,04 % 1.186 10,54 %
Totaal ingediend 141 71,51 % 5.358 62,16 % 115 98,29 % 5.614 62,85 % 166 76,15 % 5.439 52,85 % 102 96,23 % 5.707 53,76 % 161 73,85 % 5.266 48,14 % 96 97,96 % 5.523 49,07 %
Niet ingediend (4) 56 28,43 % 3.261 37,84 % 2 1,71 % 3.319 37,15 % 52 23,85 % 4.852 47,15 % 4 3,77 % 4.908 46,24 % 57 26,15 % 5.673 51,86 % 2 2,04 % 5.732 50,93 %
Totaal 197 100,00 % 8.619 100,00 % 117 100,00 % 8.933 100,00 % 218 100,00 % 10.291 100,00 % 106 100,00 % 10.615 100,00 % 218 100,00 % 10.939 100,00 % 98 100,00 % 11.255 100,00 %
Gebruikt kanaal (5) Elektronisch (via Biztax) 131 92,91 % 4.835 90,24 % 111 96,52 % 5.077 90,43 % 159 95,78 % 5.029 92,46 % 101 99,02 % 5.289 92,68 % 156 96,89 % 5.008 95,10 % 96 100,00 % 5.260 95,24 %
Papier 10 7,09 % 523 9,76 % 4 3,48 % 537 9,57 % 7 4,22 % 410 7,54 % 1 0,98 % 418 7,32 % 5 3,11 % 258 4,90 % 0 0,00 % 263 4,76 %
Totaal 141 100,00 % 5.358 100,00 % 115 100,00% 5.614 100,00 % 166 100,00 % 5.439 100,00 % 102 100,00 % 5.707 100,00 % 161 100,00 % 5.266 100,00 % 96 100,00 % 5.523 100,00 %
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (4) 0 0,00 % 8 0,25 % 0 0,00 % 8 0,24 % 0 0,00 % 13 0,27 % 0 0,00 % 13 0,26 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis(4) 0 0,00 % 217 6,65 % 0 0,00 % 217 6,54 % 0 0,00 % 204 4,20 % 0 0,00 % 204 4,16 % 0 0,00 % 4 0,07 % 0 0,00 % 4 0,07 %
Totaal 0 0,00 % 225 6,90 % 0 0,00 % 225 6,78 % 0 0,00 % 217 4,47 % 0 0,00 % 217 4,42 % 0 0,00 % 4 0,07 % 0 0,00 % 4 0,07 %
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 141 100,00 % 4.522 84,40 % 111 96,52 % 4.774 85,04 % 153 92,17 % 3.149 57,90 % 99 97,06 % 3.401 59,59 % 161 100,00 % 2.928 55,60 % 76 79,17 % 3.165 57,31 %
Aantal verificaties in beheer (6) Totaal 0 0,00 % 952 17,77 % 2 1,74 % 954 16,99 % 2 1,20 % 1.717 31,57 % 4 3,92 % 1.723 30,19 % 0 0,00 % 911 17,30 % 6 6,25 % 917 16,60 %
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 0 0,00 % 703 13,12 % 1 0,87 % 704 12,54 % 1 0,60 % 1.564 28,76 % 0 0,00 % 1.565 27,42 % 0 0,00 % 590 11,20 % 2 2,08 % 592 10,72 %
Waarvan rechtzettingen 0 0,00 % 14 0,26 % 0 0,00 % 14 0,25 % 1 0,60 % 144 2,65 % 4 3,92 % 149 2,61 % 0 0,00 % 2 0,04 % 1 1,04 % 3 0,05 %
Waarvan ontheffingen 0 0,00 % 4 0,07 % 1 0,87 % 5 0,09 % 0 0,00 % 6 0,11 % 0 0,00 % 6 0,11 % 0 0,00 % 62 1,18 % 3 3,13 % 65 1,18 %

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2018 handelen over de periode 01.07.2018 tot 31.12.2018. Dat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De aangiften te behandelen door de Adm. P zijn dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)De aangiften te behandelen door de Adm. GO zijn vennootschappen die beantwoorden aan het criterium ‘specifieke activiteitensector’ (in het bijzonder de banken en verzekeringen).

(4)Dit cijfer omvat:

  • aangiften waarvoor na onderzoek blijkt dat ze niet ingediend moesten worden (en die we dus administratief afsluiten) en
  • belastingplichtigen die niet in België belastbaar zijn maar verplicht zijn een nihilaangifte in te dienen.

Voor deze beide categorieën zien we een hoog aantal niet-indieners.

Bovendien start de behandeling van de niet-indieners (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een seponering) pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers over het aanslagjaar 2018 zijn dus tussentijds en zullen we vervolledigen met een stand van zaken op het einde van de periode (dat wil zeggen op 30.06.2019) in het jaarverslag 2019.

(5)Het indienen van de aangiften via de toepassing Biztax is verplicht sinds het aanslagjaar 2014. Een papieren aangifte indienen is alleen mogelijk als de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dat geval moet de onderneming een vrijstelling vragen bij haar belastingkantoor. Die aanvraag moet ze jaarlijks opnieuw doen.

(6)De verificaties in beheer starten onmiddellijk vanaf de ontvangst van de aangiften en worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2018 zal dus plaatshebben in 2019. De cijfers over het aanslagjaar 2018 zijn dus tussentijds en zullen we vervolledigen met een stand van zaken op het einde van de periode (dat wil zeggen op 30.06.2019) in het jaarverslag 2019.

De verdere ontwikkeling van de toepassing Biztax heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de elektronisch ingediende BNI ven-aangiften. Daarnaast zetten we meer en meer in op gerichte beheersacties. De combinatie van beide elementen leidt tot betere resultaten.