Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.7. BNI natuurlijke personen - Beheer van de aangiften

AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017
Toestand op 30.06.2018
AJ 2018(1)
Toestand op 31.12.2018
Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal te behandelen aangiften 1.242 95.330 0 96.572 1.313 105.175 0 106.488 1.202 103.523 0 104.725
Aantal verzonden VVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal te behandelen aangiften 1.242 95.330 0 96.572 1.313 105.175 0 106.488 1.202 103.523 0 104.725
Totaal aantal ingediende aangiften (met uitzondering van de VVA die per definitie als ingediend binnen de termijn worden beschouwd) Binnen de termijn 856 68,92 % 52.756 55,34 % 0 53.612 55,52 % 919 69,99 % 58.929 56,03 % 0 59.848 56,20 % 839 69,80 % 49.483 47,80 % 0 50.322 48,05 %
Laattijdig 172 13,85 % 13.265 13,91 % 0 13.437 13,91 % 95 7,24 % 9.587 9,12 % 0 9.682 9,09 % 71 5,91 % 13.643 13,18 % 0 13.714 13,10 %
Totaal ingediend 1.028 82,77 % 66.021 69,26 % 0 67.049 69,43 % 1.014 77,23 % 68.516 65,14 % 0 69.530 65,29 % 910 75,71 % 63.126 60,98 % 0 64.036 61,15 %
Niet ingediend (3) 214 17,23 % 29.309 30,74 % 0 29.523 30,57 % 299 22,77 % 36.659 34,86 % 0 36.958 34,71 % 292 24,29 % 40.397 39,02 % 0 40.689 38,85 %
Totaal 1.242 100,00 % 95.330 100,00 % 0 96.572 100,00 % 1.313 100,00 % 105.175 100,00 % 0 106.488 100,00 % 1.202 100,00 % 103.523 100,00 % 0 104.725 100,00 %
Gebruikt kanaal (4) Elektronisch
(via Tax-on-web)
81 7,88 % 17.845 27,03 % 0 17.926 26,74 % 116 11,44 % 22.050 32,18 % 0 22.166 31,88 % 125 13,74 % 24.497 38,81 % 0 24.622 38,45 %
Papier 947 92,12 % 48.176 72,97 % 0 49.123 73,26 % 898 88,56 % 46.466 67,82 % 0 47.364 68,12 % 785 86,26 % 38.629 61,19 % 0 39.414 61,55 %
Totaal 1.028 100,00 % 66.021 100,00 % 0 67.049 100,00 % 1.014 100,00 % 68.516 100,00 % 0 69.530 100,00 % 910 100,00 % 63.126 100,00 % 0 64.036 100,00 %
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (3) 1 0,47 % 3 0,01 % 0 4 0,01 % 0 0,00 % 17 0,05 % 0 17 0,05 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis (3) 0 0,00% 47 0,16 % 0 47 0,16 % 0 0,00 % 76 0,21 % 0 76 0,21 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Totaal 1 0,47 % 50 0,17 % 0 51 0,17 % 0 0,00 % 93 0,25 % 0 93 0,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Aantal automatisch ingekohierde aangiften (niet gewijzigde VVA inbegrepen) 172 16,73 % 14.938 22,63 % 0 15.110 22,54 % 193 19,03 % 14.199 20,72 % 0 14.392 20,70 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Aantal verificaties in beheer (5) Totaal 723 70,33 % 50.106 75,89 % 0 50.829 75,81 % 811 79,98 % 58.487 85,36 % 0 59.298 85,28 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 677 65,86 % 49.052 74,30 % 0 49.729 74,17 % 774 76,33 % 56.817 82,93 % 0 57.591 82,83 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Waarvan rechtzettingen 33 3,21 % 131 0,20 % 0 164 0,24 % 22 2,17 % 524 0,76 % 0 546 0,79 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Waarvan ontheffingen 12 1,71 % 873 1,32 % 0 885 1,32 % 15 1,48 % 1.053 1,54 % 0 1.068 1,54 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2018 handelen over de periode 01.07.2018 tot 31.12.2018. Dat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De aangiften te behandelen door de Adm. P zijn dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)AAFisc spoort de burgers aan om de elektronische kanalen te gebruiken voor het indienen van de aangiften. Tax-on-web biedt de belastingplichtigen online hulp aan bij het invullen van de aangifte. Dat verkleint de foutenmarge en betekent dus ook minder correcties bij het behandelen van de aangiften.

(4)De behandeling van de niet indieners (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een seponering) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers over het aanslagjaar 2018 zijn dus tussentijds en zullen we vervolledigen met een stand van zaken op het einde van de periode (dat wil zeggen op 30.06.2019) in het jaarverslag 2019.

(5)De verificaties in beheer starten onmiddellijk vanaf de ontvangst van de aangiften en worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2018 zal dus plaatshebben in 2019. De cijfers over het aanslagjaar 2018 zijn dus tussentijds en zullen we vervolledigen met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2019) in het jaarverslag 2019.