Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.8. Btw - Beheer van de aangiften

Jaar 2016(1) Jaar 2017 Jaar 2018
Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal ingediende aangiften Maandelijkse periodieke aangiften 9.489 38,24 % 958.456 28,37 % 129.097 97,31 % 1.097.042 31,03 % 9.556 37,99 % 946.175 27,67 % 136.044 96,93 % 1.091.775 30,45 % 9.560 37,93 % 961.000 27,46 % 116.587 97,42 % 1.087.147 29,83 %
Trimestriële periodieke aangiften 15.073 60,74 % 2.413.195 71,44 % 3.016 2,27 % 2.431.284 68,77 % 15.317 60,89 % 2.466.901 72,13 % 3.817 2,72 % 2.486.035 69,34 % 15.341 60,87 % 2.530.484 72,30 % 2.636 2,20 % 2.548.461 69,92 %
Bijzondere aangiften(2) 254 1,02 % 6.399 0,19 % 547 0,41 % 7.200 0,20 % 282 1,12 % 6.906 0,20 % 496 0,35 % 7.684 0,21 % 303 1,20 % 8.254 0,24 % 453 0,38 % 9.010 0,25 %
Totaal 24.816 100,00 % 3.378.050 100,00 % 132.660 100,00 % 3.535.526 100,00 % 25.155 100,00 % 3.419.982 100,00 % 140.357 100,00 % 3.585.494 100,00 % 25.204 100,00 % 3.499.738 100,00 % 119.676 100,00 % 3.644.618 100,00 %
Gebruikt kanaal(3) Via Intervat 23.669 96,36 % 3.301.869 97,93 % 130.320 98,64 % 3.455.858 97,95 % 23.940 96,25 % 3.346.660 98,05 % 138.442 98,99 % 3.509.042 98,08 % 23.975 96,28 % 3.441.580 98,57 % 118.457 99,36 % 3.584.012 98,58 %
Gescande papieren aangiften 534 2,17 % 36.448 1,08 % 28 0,02 % 37.010 1,05 % 562 2,26 % 32.340 0,95 % 18 0,01 % 32.920 0,92 % 584 2,35 % 28.231 0,81 % 31 0,03 % 28.846 0,79 %
Papieren aangifte manueel ingegeven 359 1,46 % 33.334 0,99 % 1.765 1,34 % 35.458 1,00 % 371 1,49 % 34.076 1,00 % 1.401 1,00 % 35.848 1,00 % 342 1,37 % 21.673 0,62 % 735 0,62 % 22.750 0,63 %
Totaal periodieke aangiften 24.562 100,00 % 3.371.651 100,00 % 132.113 100,00 % 3.528.326 100,00 % 24.873 100,00 % 3.413.076 100,00 % 139.861 100,00 % 3.577.810 100,00 % 24.901 100,00 % 3.491.484 100,00 % 119.223 100,00 % 3.635.608 100,00 %
Bijzondere rekening ingevolge niet-indiening van de aangifte (begrepen in de verificaties in beheer) (4) 31.218 113 29.292 195 29.600 113 28.158 101 28.372
Aantal verificaties in beheer (5) 150.289 1.079 139.117 1.986 142.182 1.017 135.292 2.594 138.903

(1)De teams beheer gingen pas op 01.07.2016 van start, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 de bijzondere rekeningen en het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie.

(2)De toename van het aantal bijzondere btw-aangiften is het gevolg van een nieuwe recurrente actie. Ze laat ons toe om, op basis van de gegevens in VIES, na te gaan welke bijzondere btw-aangiften ontbreken, zodat we die aangiften kunnen opvragen.

(3)Het indienen van de aangiften via de toepassing Intervat is verplicht sinds 2010. Een papieren aangifte indienen is alleen mogelijk als de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dat geval moet de onderneming een vrijstelling vragen bij haar belastingkantoor. Die aanvraag moet ze jaarlijks opnieuw doen.

(4)Als een belastingplichtige geen btw-aangifte indient, creëren we een bijzondere rekening. Zo kunnen we de aan te zuiveren schulden opvolgen en specifieke boetes toepassen. Het aantal bijzondere rekeningen is afgenomen dankzij het opzetten van een gestructureerde samenwerking met de opsporingsdiensten om zo snel mogelijk ontbrekende aangiften te recupereren. We kunnen de in gebreke gebleven belastingplichtigen op die manier nog een laatste maal aanmanen en zo de bijzondere rekening vermijden.

(5)De afname is het gevolg van een betere toepassing van de wettelijke verplichtingen door de belastingplichtigen. Onze gevoerde acties hebben een positief effect op het gedrag van de belastingplichtigen (minder boetes en minder bijzondere rekeningen).