Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.9. Inkomstenbelastingen - Inkohiering van de aangiften: verdeling van de aanslagen

Aanslagjaar 2016
Toestand op 31.12.2016
Aanslagjaar 2017
Toestand op 31.12.2017
Aanslagjaar 2018
Toestand op 31.12.2018
Aantal Bedrag (in euro) Aantal Bedrag (in euro) Aantal Bedrag (in euro)
Personenbelasting Positieve aanslagen 1.002.728 999.151.034,89 1.103.598 1.161.553.746,19 1.275.347 1.331.097.081,39
Aanslagen met saldo 0 1.122.402 0,00 1.161.123 0,00 1.091.274 0,00
Negatieve aanslagen 2.327.708 - 2.789.087.765,40 2.511.516 - 3.078.809.449,26 2.660.135 - 3.088.734.472,82
Totaal 4.452.838 - 1.789.936.730,51 4.776.237 - 1.917.255.703,07 5.026.756 - 1.757.637.391,43
Vennootschapsbelasting Positieve aanslagen 198.470 4.980.017.987,49 203.633 4.897.246.857,30 225.370 4.534.230.679,81
Aanslagen met saldo 0 14.770 0,00 8.529 0,00 5.634 0,00
Negatieve aanslagen 61.063 - 441.814.945,72 50.847 - 479.072.672,80 54.187 - 791.594.302,78
Totaal 274.303 4.538.203.041,77 263.009 4.418.174.184,50 285.191 3.742.636.377,03
Belasting niet inwoners - vennootschappen Positieve aanslagen 1.186 100.632.590,44 1.278 101.378.440,10 1.277 99.037.593,03
Aanslagen met saldo 0 26 0,00 22 0,00 18 0,00
Negatieve aanslagen 187 - 5.542.476,60 143 - 13.660.711,61 131 - 9.518.919,78
Totaal 1.399 95.090.113,84 1.443 87.717.728,49 1.426 89.518.673,25
Rechtspersonenbelasting Positieve aanslagen 2.769 10.691.050,83 3.034 12.966.619,20 3.240 15.975.539,52
Aanslagen met saldo 0 10 0,00 20 0,00 19 0,00
Negatieve aanslagen 13 - 191.279,12 18 - 46.468,40 17 - 183.253,49
Totaal 2.792 10.499.771,71 3.072 12.920.150,80 3.276 15.792.286,03

Een positieve aanslag is een belastingsaldo dat de belastingplichtige moet betalen (vermeld op zijn aanslagbiljet).
Een negatieve aanslag is een belastingsaldo dat de belastingplichtige ontvangt (vermeld op zijn aanslagbiljet).
Een aanslag met saldo nul betekent dat de belasting gelijk is aan 0. De belastingplichtige moet dus geen belasting betalen en krijgt geen terugbetaling.