Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.2.5 - DAVO - In te vorderen bedragen (in euro)

DAVO - In te vorderen bedragen
(in euro)
2016 2017 2018
Achterstallen en voorschotten ( Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) + OCWM)

325.830.826

349.481.585 368.267.147
Bijzondere kosten 56.910 63.302 65.636
Werkingskosten DAVO 34.588.055 38.106.102 41.045.995
Interesten 22.184.734 22.763.437 22.729.221
Totaal 382.660.525 410.414.426 432.107.999

Eind 2018 bedroegen de gecumuleerde in te vorderen bedragen 432.107.999 euro inbegrepen de voorschotten die vroeger uitgekeerd werden door de OCMW's aan begunstigden die geen beroep gedaan hebben op een aanvraag tot tussenkomst bij de DAVO.