Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.2.6 - DAVO - Geïnde bedragen (in euro)

DAVO - Geïnde bedragen (in euro)
2016 2017 2018
Geïnde bedragen in euro

22.620.594

24.425.677 27.299.917

Eind 2018 heeft de DAVO een totaal van 27.299.917 euro geïnd, of een stijging van 11,77% tegenover het jaar 2017. Deze stijging kan als volgt verklaard worden: na de verdeling van de taken (volledige splitsing van de intaketaken en de invorderingstaken) en de reorganisatie van de diensten in de loop van 2017 concentreren de DAVO-kantoren nu zich uitsluitend op de invorderingstaken.