Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.2.7 - DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)

DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)
2016 2017 2018
Achterstallen en lopende onderhoudsgelden

5.022.318

5.536.152
6.938.360
Interesten

578.300

553.772
620.584
Bijzondere kosten

29

720
2.980
Werkingskosten DAVO 1.408.725
1.597.447
1.896.893
Te veel ontvangen bedragen 735 609
1.003.871
1.458.698
Voorschotten DAVO 10.900.870
12.451.023 
13.371.466
Voorschotten OCMW
868.985
783.459 692.062
Totaal 19.514.835
21.926.444
24.981.043

Toegekende voorschotten

Volgens de huidige wetgeving betaalt de DAVO enkel voorschotten op onderhoudsgeld ten voordele van kinderen voor zover de aanvrager voldoet aan een bepaalde inkomensgrens. Het bedrag van het voorschot is het bedrag van het vastgesteld onderhoudsgeld met een maximum van 175 euro per maand en per kind.

In 2018 heeft de DAVO 29.855.000,89 euro als voorschotten toegekend. Het gemiddelde maandelijkse voorschot per kind bedraagt 131,82 euro.