1.5.1 - Uitgiften 2014-2018 van het Federaal Agentschap van de Schuld (in miljarden euro)

Uitgiften 2014-2018 van het Federaal Agentschap van de Schuld (in miljarden euro)
Product 2014 2015 2016 2017 2018
OLO 31,83 35,64

37,63

35,55 33,94
Euro Medium Term Note (EMTN) & Schuldscheine 2,24 3,43

2,93

1,28 0,19
Staatsbons 0,05 0,02

0,04

0,02 0,01
Totaal langetermijnschuld 34,11 39,09

40,6

36,85 34,14
Evolutie kortetermijnschuld (Schatkistcertificaten) +2,52 +0,31

+1,21

-0,85 -0,98