Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.12 - Landmeterplannen

Landmeterplannen
2016 2017 2018
Aantal gecodeerde landmeterplannen 54.033 55.815 50.500

De plannen die de Administratie Opmetingen & Waarderingen verzamelt, worden gedigitaliseerd en in de database 'Landmeterplannen' gecodeerd. Die database bevat:

  • de afbakeningsplannen ontvangen in uitvoering van het KB dd 18.11.2013, tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de AAPD en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie (PRECAD)
  • de plannen gehecht aan de akten en ontvangen van de administratie Rechtszekerheid
  • de plannen opgesteld door de vroeger geconventioneerde landmeters-experten
  • de plannen van particulieren en administraties verzameld bij terreinwerkzaamheden

Ook de gegevens die de landmeters-experten, samen met hun plannen overmaken, slaan we in de database op. Die gegevens maken het mogelijk om het kadastrale plan juist en snel bij te werken.

Op 31 december 2018 bevinden zich 1.669.106 plannen in de database.