Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.13 - Aantal inkomende documenten inzake registratie

Aantal inkomende documenten inzake registratie
2016 2017 2018
Akten ingeschreven in het repertorium van de notarissen 953.873 903.639 888.564
Geregistreerde administratieve akten 7.083 6.468 6.292
Geregistreerde onderhandse akten 513.615 594.875 609.370
Akten ingeschreven in het repertorium van de gerechtsdeurwaarders 2.092.341 1.921.544 1.804.148
Meegedeelde vonnissen (niet-geregistreerd) 16.767 14.674 15.172
Totaal 3.583.679 3.441.200 3.323.546