Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.14 - Aantal inkomende documenten inzake successie

Aantal inkomende documenten inzake successie
2016 2017 2018
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - belastbaar 26.297 26.902 26.436
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - onbelastbaar 4.929 4.830 5.415
Totaal van de oorspronkelijke aangiften van nalatenschap 31.226 31.732 31.851
Bijvoeglijke of verbeterende aangiften van nalatenschap 14.230 13.999 14.026
Aangiften van vzw's 14.371 14.580 13.671
Totaal van de aangiften 59.827 60.311 59.548
Afgeleverde attesten erfopvolging 32.358 34.046 34.906
Totaal 92.185 126.089 126.305

Het aantal aangiften van nalatenschap is voor het jaar 2018 licht gedaald met 466 eenheden.
De 'Vlaamse Belastingdienst' heeft de dienst van de belasting overgenomen op 01.01.2015 waardoor sinds dan de aangiften van nalatenschap voor een overledene die zijn fiscale domicilie in Vlaanderen had niet meer neergelegd worden bij de FOD Financiën.

Nochtans blijft de taks tot vergoeding der successierechten (cf. 'Aangiften van vzw´s') een federale bevoegdheid en is de aflevering van de attesten van erfopvolging een burgerlijke federale bevoegdheid. Het aantal aangiften van vzw's daalde in 2018 met 909 eenheden en het aantal afgeleverde attesten van erfopvolging steeg met 860 eenheden. Merk op dat het aantal overlijdens opgenomen in de brontoepassing in 2018 eveneens steeg met 524 eenheden (zie 'Diverse statistieken').

De berekening van de rechten en de attesten van erfopvolging

De aangiften van nalatenschap voor overledenen die hun fiscale domicilie hadden in Brussel of Wallonië worden nog in de registratiekantoren behandeld aan de hand van de toepassing eSUCC. Via die toepassing berekenen we voor elke erfgenaam de successierechten, de boeten en interesten.

Ook de attesten van erfopvolging leveren we af via de toepassing eSUCC. Die attesten rijkt de administratie gratis uit wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Ze maken het mogelijk om bankrekeningen vrij te geven.

Definitie

Een oorspronkelijke aangifte van nalatenschap is de eerste aangifte die de erfgenamen indienen. Zij is belastbaar wanneer zij aanleiding geeft tot de inning van successierechten en niet-belastbaar wanneer het netto actief minder of gelijk is aan het abattement dat bepaalde categorieën van erfgenamen kunnen genieten.