Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.15 - Diverse statistieken inzake registratie en successie

Diverse statistieken inzake registratie en successie
2016 2017 2018
Aanvragen tot teruggave - registratie 5.984 6.059 5.965
Aanvragen tot teruggave - successie 1.065 1.483 1.241
Aantal overlijdens 110.371 112.713 113.237
eSUCC CONSULT 160.191 158.032 151.035

Het aantal vragen tot teruggave van registratierecht is in 2018 licht gedaald met 94 eenheden.
De 'Vlaamse Belastingdienst' heeft op 01.01.2015 de dienst van de belasting overgenomen waardoor de aanvragen tot teruggave voor de geregionaliseerde Vlaamse registratie- en successierechten niet meer ingediend worden bij de FOD Financiën.

Het aantal consultaties in eSUCC CONSULT daalde in 2018 met 6.997 eenheden.

Definities

eSUCC CONSULT

Het personeel belast met de inning van de personenbelasting en de rekenplichtigen van de liggende gelden van de Thesaurie gebruikt de module 'eSUCC CONSULT' om de duizenden teruggaven ten voordele van erfgenamen van een overleden belastingplichtige in goede banen te leiden.

Aantal overlijdens

Aantal overleden personen opgenomen in het referentiejaar in de toepassing eSUCC.