1.3.16 a - Aantal ingegeven huurcontracten in de database

Aantal ingegeven huurcontracten in de database
2016 2017 2018
Aantal ingegeven huurcontracten 244.870 262.596 272.490

Alle huurcontracten van onroerende goederen (waaronder gebouwen) gelegen in België zijn verplicht te registreren.

Sinds 01.01.2017 vervangt MyRent het papieren formaliteitsregister.