1.3.16 b - Gemiddelde en mediane huurwaarden van woningen volgens type goed en per gemeente