Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.17 - Evolutie van de prijsindex van woningen in 2018

Evolutie van de prijsindex van woningen in 2018
Type goederen 2016 2017 2018
Appartementen 1 1.031 1.056
Huizen 1 1.028 1.070
Villa's  1 1.020 1.053

De index maakt het mogelijk om de prijsevolutie van de huizen en de appartementen te berekenen. Historisch gezien maakte de AAPD gebruik van het eerste kwartaal 2003 als referentieperiode omdat zij vanaf dan beschikt over volledige elektronische gegevens voor die berekeningen.

Voor 2015 konden we de indexen niet berekenen: het mathematisch model van de AAPD is gebaseerd op de output van de toepassing Cadnet/Loco die in de loop van 2015 werd vervangen door STIPAD. De verkopen waarvan de gegevens beschikbaar waren, zijn onvoldoende om een index te berekenen voor het gehele jaar.

Wij beschikken nu over een volledig vergelijkingsjaar met 2016 en 2017 en in het licht van de verbeteringen die de nieuwe toepassing STIPAD met zich meebrengt, hebben we de publicatie van de index opnieuw opgestart met als vertrekpunt de index 1 voor het jaar 2016.