1.3.2 - Aantal eigenaars

Aantal eigenaars
2016 2017 2018
Aantal eigenaars 5.919.447 5.938.647 5.934.828

Sinds 2015 hanteren we een berekeningswijze waarbij ook eigenaars die percelen bezitten in verschillende gemeenten maar één keer geteld worden.

We stellen de afgelopen 3 jaar geen grote schommelingen vast in het aantal eigenaren.