1.3.23 - Aantal akten verleden door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goereren

Aantal akten verleden door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goereren
Akten 2016 2017 2018
Vervreemdingen 157 172 251
Minnelijke verwervingen 128 129 111
Andere 188 300 299
Totaal 473 601 661
Definities

Aantal vervreemdingen: aantal akten verkoop + aantal akten vestiging van zakelijk rechten

Aantal minnelijke verwervingen: aantal akten aankoop + aankoop onder voorbehoud + minnelijke onteigening + minnelijke onteigening onder voorbehoud van goedkeuring + gratis afstanden + ruil

Andere: neerleggingsakten, volmachten, kwijtingen, handlichtingen ...