Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.26 - Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)

Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)
2016 2017 2018
Netto-actief 14.921.503 30.173.534 16.907.760
Betaalde rechten aan de gewesten 4.859.171 5.458.527 5.377.096

Het netto-actief van de nalatenschappen kan schommelen als de administratie bijkomende activa of passiva ontdekt na de eerste neerlegging van de aangifte van nalatenschap.