1.3.3 - Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)

Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)
Type KI 2016 2017 2018
Belastbaar 7.248 7.264 7.300
Niet belastbaar 1.303 1.367 1.451
Globaal 8.552 8.631 8.751
Gewone Constructie 6.235 6.302 6.370

Globaal KI = belastbaar KI + onbelastbaar KI

Belastbaar KI = KI gebruikt als basis voor de inning van de onroerende voorheffing

Gewone constructie: constructies andere dan nijverheidsconstructies en materieel en outillage (vb: percelen met woonhuis, buildings, boerderijen)