Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.4 - Aantal kadastrale inkomens per type percelen

Aantal kadastrale inkomens per type percelen
Type perceel 2016 2017 2018
Gewoon bebouwd 5.779.678 5.877.541 5.983.659
Nijverheid bebouwd 150.315 151.637 153.534
Materieel en outillage bebouwd 64.175 65.296 65.032
Gewoon niet-bebouwd 4.359.811 4.371.294 4.379.422
Nijverheid niet-bebouwd 18.977 19.272 19.557
Materieel en outillage niet-bebouwd 649 710 746

Gewoon bebouwd: gewoon bebouwd onroerend goed, bebouwd met andere constructies dan nijverheidsconstructies en materieel en outillage (vb.: percelen met woonhuizen, buildings, boerderijen).

Nijverheid bebouwd: nijverheidsgebouw (of eventueel ambacht of handel met outillage) (vb.: cementfabriek, steenbakkerij, speelgoedfabriek, kledingfabriek, meubelfabriek, hoogoven).

Materieel en outillage bebouwd: op een bebouwd perceel geplaatst materieel en outillage (vb.: pyloon, silo, gazometer).

Gewoon niet-bebouwd: gewoon niet-bebouwd onroerend goed, ander dan een niet-bebouw nijverheidsperceel en niet bebouwde percelen met materieel en outillage (vb.: gronden, terreinen, weilanden, begraafplaatsen, boomgaarden, wallen, sportterreinen, parken).

Nijverheid niet-bebouwd: niet-bebouwde nijverheidsgrond (of eventueel handel met outillage) (vb.: industriële terreinen, groeve, mijnen, spoorweg).

Materieel en outillage niet-bebouwd: materieel en outillage niet vastgehecht aan de grond (vb.: decanteringsbekken, reservoir of bekken in open lucht).