Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.5 - Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal Inkomen

Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal
inkomen
Notificatiebulletin 2016 2017 2018
Automatisch aangemaakt 202.200 192.891 215.540
Manueel aangemaakt 2.795 4.900 5.839
Totaal 204.995 197.791 221.379

De tabel geeft de evolutie van het aantal verstuurde bulletins weer en maakt
daarbij onderscheid tussen de bulletins die automatisch worden opgemaakt en de
bulletins die door een fout of een bezwaarschrift manueel worden opgemaakt.

Definitie

Een notificatiebulletin is een aangetekende brief die wij naar een eigenaar versturen
om hem zijn kadastraal inkomen mee te delen.