1.3.7 - Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen

Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen
Rubriek 2016 2017 2018
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 11.632 7.104 8.842
Nieuwe bezwaarschriften 22.865 20.832 22.765
Uitgebrachte adviezen 26.648 19.553 23.327
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 7.849 8.867 8.280