Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.9 - Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2018

Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2018
Gewest Gescande documenten Gedigitaliseerde documenten Gerealiseerde transacties
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.314 53.546 57.918
Vlaams Gewest 27.236 378.269 405.550
Waals Gewest 17.396 178.037 195.464
Totaal 48.946 609.852 658.932

Om aan iedereen ter kennis te worden gebracht (tegenstelbaar te zijn aan derden) vereisen bepaalde akten een speciale openbaarmaking: de hypothecaire openbaarmaking. Die kan drie vormen aannemen:

  1. de overschrijving: de integrale fotokopie van de akte in de hypothecaire registers, zoals bijvoorbeeld de verkoopakte van een onroerend goed
  2. de inschrijving: de fotokopie van een uittreksel van de akte zoals het borderel van een hypothecaire inschrijving
  3. de kantmelding: bijkomende informatie die in rand van ofwel een inschrijving, ofwel een overschrijving wordt vermeld, zoals bijvoorbeeld in het geval van een beslag op een onroerend goed.

Die formaliteiten die we voorheen door een manuele overschrijving uitvoeren, voeren we sinds 2001 uit via een scanning van de documenten, en sinds 1 april 2014 ook via digitaal ontvangen documenten.

De transacties slaan op het aantal rechtshandelingen die in de akten zijn opgenomen, wetende dat eenzelfde akte dus meerdere transacties kan bevatten, bijvoorbeeld een verkoop en een schenking.