5.5.1 - Balans van schulden en tegoeden

2016 2017 2018
Aanwending teruggaven directe belastingen op schulden inzake (in euro) Btw

9.911.971,67

8.678.991,43 7.186.507,57
Douane & Accijnzen 57.701,81 47.027,15 69.987,82
Registratie en Successie

619.707,42

877.912,43 1.119.806,31
Niet fiscaal invordering 48.566.383,99 47.454.584,88 49.960.253,99
Alimentatievorderingen (DAVO) 3.889.054,96 3.955.373,86 4.554.486,63
RSZ 3.160.945,38
Subtotaal Directe belastingen 63.458.988,80 61.559.892,73 66.257.739,96
Aanwending Btw-teruggaven op schulden inzake (in euro) Directe belastingen 53.096.563,47 48.421.737,21 56.970.716,24 
Douane & Accijnzen 5.554,89 1.360.098,87
Niet fiscaal invordering

2.719.327,27

1.512.376.86 1.736.829,09
Alimentatievorderingen (DAVO) 64.390,78 33.217,21 67.155,81
RSZ 28.852.033,31
Subtotaal Btw 55.905.094,63 49.981.058 89 007 547,28
Aanwending GES Btw 425.253,00

619.498

Directe belastingen 7.680.001,00 4.662.897
Registratie en Successie 343.505,00 447.676
Niet fiscaal invordering 2.368.245,00

2.090.955

Subtotaal GES 10.817.004,00 7.821.026
Totaal  (en euros) 119.364.083,43 121.930.871,84 170.310.571,29

De Fiscale Balans (of de balans met alle schulden en schuldvorderingen) is een geheel van toepassingen, informatie-uitwisselingen en werkprocedures die de ambtenaren van de verschillende sectoren van de Federale Overheidsdienst Financiën toelaat om een globaal overzicht te krijgen van alle schulden en schuldvorderingen van een belastingplichtige. Zij laat toe om op een optimale manier gebruik te maken van de mogelijkheid tot compensaties, voorzien door artikel 334 van de programmawet van 27.12.2004, die werd gewijzigd door artikel 194 van de programmawet van 22.12.2008. Deze wettelijke bepaling laat toe om elke teruggave die door de FOD wordt uitgevoerd "zonder enige formaliteit" aan te wenden op een niet-betwiste schuld die door haar wordt beheerd.

De fiscale balans laat eveneens de ontvangers van de schulden en de vereffenaars van de teruggaven toe om op ieder moment de inventaris van schulden en teruggaven van een gegeven belastingplichtige te raadplegen. Bovendien krijgt iedere ontvanger informatie over het bestaan van de lopende en manueel te behandelen teruggaven waarvoor er een mogelijkheid is tot een aanzuivering van schulden die hij moet invorderen. Deze informatie, die naar de ontvangers wordt verstuurd, is het resultaat van een periodieke en geautomatiseerde vergelijking van schuldbestanden en terugbetalingsbestanden die iedere sector periodiek inlaadt in de centrale toepassing "Fiscale Balans", hetzij van een specifieke actie van de "vereffenaar van de(manuele) teruggave".

Voor iedere sector is er een verschillende manier om de toepassing te openen en te raadplegen.

In het algemeen, zal iedere sector zijn eigen informaticatoepassingen aanpassen en gebruiken.