5.6.3 - Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Aftrekbare bestedingen en (uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen

Aanslagjaar 2015
Toestand op 31/12/2017
Aanslagjaar 2016
Toestand op 31/12/2018
Aanslagjaar 2017
Toestand op 31/12/2018
Aantal
gevallen
Bedrag
(in duizend euro)
Aantal
gevallen
Bedrag
(in duizend euro)
Aantal
gevallen
Bedrag
(in duizend euro)
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen: Aftrekbare onderhoudsuitkeringen: Aftrekbare onderhoudsuitkeringen:
  a. persoonlijke 205.198 745.709   a. persoonlijke 197.517 726.457   a. persoonlijke 191.817 710.154
  b. verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen 4.517 16.319   b. verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen 4.129 15.117   b. verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen 3.619 14.280
A. Interesten van leningen gesloten van 2009 tot 2011 om energiebesparende uitgaven te financieren : 144.078 41.131 A. Interesten van leningen gesloten van 2009 tot 2011 om energiebesparende uitgaven te financieren : 120.595 30.147 A. Interesten van leningen gesloten van 2009 tot 2011 om energiebesparende uitgaven te financieren : 94.570 22.536
B. Uitgaven voor uw  "Eigen woning" B. Uitgaven voor uw  "Eigen woning"
(Gewestelijke belastingverminderingen) 
B. Uitgaven voor uw  "Eigen woning"
(Gewestelijke belastingverminderingen) 
/ / 1. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen gesloten in 2016 die in aanmerking komen voor de Vlaamse geïntegreerde woonbonus (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams gewest)
/ / a) Intresten en kapitaalaflossingen 81.270 129.681
/ / b) Premies van individuele levensverzekeringen tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen 12.438 10.849
/ / 2. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen gesloten in 2016 die in aanmerking komen voor de Waalse 'chèque habitat' (rubriek alleen bestemd voor het Waals gewest)
/ / a) Intresten en kapitaalaflossingen 29.608 69.185
/ / b) Premies van individuele levensverzekeringen tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen 7.391 10.712
1. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor de regionale woonbonus 1.516.999 4.148.424 1. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor de regionale woonbonus 3. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus
/ / a) Leningen gesloten in 2016 (rubriek alleen bestemd voor het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest): 
/ / 1° Interesten en kapitaalaflossingen :  11.431 22.673
/ / 2° Premies van individuele levensverzekering tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen 2.374 1.820
2. Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor de regionale woonbonus :  175.343 79.516 a) Leningen gesloten in 2015:  b) Leningen gesloten in 2015: 
/ 1° Interesten en kapitaalaflossingen :  139.368 234.179 1° Interesten en kapitaalaflossingen 171.955 397.474
/ 2° Premies van individuele levensverzekering tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen 33.634 26.830 2° Premies van individuele levensverzekering tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen 9.911 3.058
/ b) Leningen gesloten van 2005 tot 2014:  c) Leningen gesloten van 2005 tot 2014: 
/ 1° Interesten en kapitaalaflossingen 1.515.386 4.170.309 1° Interesten en kapitaalaflossingen 1.449.204 3.944.968
/ 2° Premies van individuele levensverzekeringen tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen  128.101 33.684 2° Premies van individuele levensverzekering tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen 92.061 22.917
2. Andere dan de in 1 bedoelde interesten, die in aanmerking komen voor een gewestelijke belastingvermindering. 2. Andere dan de in 1 bedoelde interesten, die in aanmerking komen voor een gewestelijke belastingvermindering. 4. Andere dan de in 1 tot 3 bedoelde interesten, die in aanmerking komen voor een gewestelijke belastingvermindering: 
b) Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte  : b) Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte  : b) Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte  :
1° uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met heffing van de btw te verwerven :  194.756 171.282 1° uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat (met btw) te verwerven :  1° uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat (met btw) te verwerven : 
/ a. Leningen gesloten in 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 283 457 a. Leningen gesloten vanaf 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 239 437
/ b. Leningen gesloten voor 2015 : 161.359 125.288 b. Leningen gesloten voor 2015 : 133.981 90.338
 - uw einige woning en bij het sluiten van de leining sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen : 39.950 23.458 2°uw einige woning en bij het sluiten van de leining sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen : 2°uw einige woning en bij het sluiten van de leining sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen :
/ / a. Leningen gesloten in 2016 (rubriek alleen bestemd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 14 7
/ a. Leningen gesloten in 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 249 249 b. Leningen gesloten in 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 277 329
/ b. Leningen gesloten voor 2015 : 32.228 17.649 c. Leningen gesloten voor 2015 : 26.915 13.192
c) Andere dan de in b bedoelde Interesten van leningen en schulden voor het verwerven of behouden van uw "eigen woning" : c) Andere dan de in b bedoelde Interesten van leningen en schulden voor het verwerven of behouden van uw "eigen woning" : c) Andere dan de in b bedoelde Interesten van leningen en schulden voor het verwerven of behouden van uw "eigen woning" :
1° van leningen gesloten (in principe) voor 2015:  426.627 669.806 1° van leningen gesloten (in principe) voor 2005:  1° van leningen gesloten (in principe) voor 2005: 
/ / a. leningen gesloten in 2016 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) :  1.757 1.958
/ a. leningen gesloten in 2015 : 4.694 4.651 b. leningen gesloten in 2015 : 5.759 10.543
/ b. leningen gesloten voor 2015 : 384.604 544.918 c. leningen gesloten voor 2015 : 341.452 422.927
2° van andere schulden : 95.689 260.241 2° van andere schulden : 2° van andere schulden :
/ a. schulden aangegaan in 2015  : 9.434 18.375 a. schulden aangegaan in 2015  : 13.360 26.878
/ b. schulden aangegaan voor 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest)  : 97.942 231.339 b. schulden aangegaan voor 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest)  : 106.472 216.481
4. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van uw “eigen woning”: 3. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van uw “eigen woning”: 5. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van uw “eigen woning”:
a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke  vermindering voor het bouwsparen:   a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke  vermindering voor het bouwsparen:   a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke  vermindering voor het bouwsparen:
1° leningen gesloten vanaf 1989 en (in principe) vóór 2005 727.969 1.756.649 1° leningen gesloten vanaf 1989 en (in principe) vóór 2005 1° leningen gesloten vanaf 1989 en (in principe) vóór 2005
/ a. leningen gesloten in 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 2.796 5.801 a. leningen gesloten vanaf 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 5.151 19.179
/ b. leningen gesloten voor 2015 636.539 1.598.377 b. leningen gesloten voor 2015 576.232 1.479.513
2° leningen gesloten vóór 1989 met betrekking tot: 2° leningen gesloten vóór 1989 met betrekking tot: 2° leningen gesloten vóór 1989 met betrekking tot:
a. een sociale woning: 4.519 9.194 a.  een sociale woning: 2.596 5.398 a.  een sociale woning: 1.850 3.994
b. een middelgrote woning: 4.020 9.487 b.  een middelgrote woning: 2.184 5.190 b.  een middelgrote woning: 1.805 4.510
b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het lange termijnsparen (leningen gesloten vanaf 1993) : 108.409 256.442 b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het lange termijnsparen (leningen gesloten vanaf 1993) : 110.294 266.984 b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het lange termijnsparen (leningen gesloten vanaf 1993) :
/ / a. leningen gesloten in 2016 (rubriek alleen bestemd voor het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest) : 1.639 3.099
/ / b. leningen gesloten vanaf 1993 tot 2015 : 114.570 291.518
5. Premies van een individueel levensverzekeringscontract: 4. Premies van een individueel levensverzekeringen:  6. Premies van een individueel levensverzekeringen: 
  a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het bouwsparen :   a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het bouwsparen :   a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het bouwsparen :
/ 1° contracten tot waarborg of wedersamenstelling van hypothecaire leningen gesloten in 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 1.844 1.970 1° contracten tot waarborg of wedersamenstelling van hypothecaire leningen gesloten vanaf 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 1.770 1.056
/ 2° contracten tot waarborg of wedersamenstelling van hypothecaire leningen gesloten voor 2015 2° contracten tot waarborg of wedersamenstelling van hypothecaire leningen gesloten voor 2015
      a. contracten afgesloten vanaf 1989 253.043 59.299       a. contracten gesloten vanaf 1989 207.979 48.381       a. contracten gesloten vanaf 1989 163.774 37.624
      b. contracten afgesloten vóór 1989 14.923 10.271       b. contracten gesloten vóór 1989 12.310 8.421       b. contracten gesloten vóór 1989 6.886 4.683
  b) die in aanmerking komen voor de vermindering  voor het lange termijnsparen:   b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering  voor het lange termijnsparen:   b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering  voor het lange termijnsparen:
/ /       a. contracten gesloten in 2016 (rubriek alleen bestemd voor het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest) 2.395 2.684
      a. contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 276.029 181.159       a. contracten gesloten vanaf 1989 258.073 241.465       b. contracten afgesloten vanaf 1989 tot 2015 206.106 152.166
      b. contracten afgesloten vóór 1.1.1989 36.709 28.067       b. contracten gesloten vóór 1989 34.858 26.826       c. contracten afgesloten vóór 1989 16.587 12.816
6. Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen : 5. Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen : 5. Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen :
/ /       a. contracten gesloten in 2016 (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest) 42 226
/       a. contracten gesloten in 2015 : 104 1.131       b. contracten gesloten in 2015 : 63 262
/ 822 701       b. contracten gesloten vóór 2015 : 891 797       c. contracten gesloten vóór 2015 : 850 767
C. Uitgaven die geen betrekking op de "Eigen woning" hebben (Federale belastingverminderingen) : C. Uitgaven die geen betrekking op de "Eigen woning" hebben (Federale belastingverminderingen) : C. Uitgaven die geen betrekking op de "Eigen woning" hebben (Federale belastingverminderingen) :
1. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten van 2005 tot 2013 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning voor de federale woonbonus : 55.900 95.932 1. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten van 2005 tot 2013 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning voor de federale woonbonus : 70.076 126.335 1. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten van 2005 tot 2013 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning voor de federale woonbonus : 62.183 105.007
2. Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning voor de federale woonbonus :  6.961 2.542 2. Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning voor de federale woonbonus :  7.316 2.426 2. Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning voor de federale woonbonus :  5.297 1.586
3. Andere dan de in 1 bedoelde interesten, die in aanmerking komen voor een federale belastingvermindering. 3. Andere dan de in 1 bedoelde interesten, die in aanmerking komen voor een federale belastingvermindering. 3. Andere dan de in 1 bedoelde interesten, die in aanmerking komen voor een federale belastingvermindering.
a) Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte  : a) Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte  : a) Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte  :
 - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met heffing van de btw te verwerven :  13.792 17.667  - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat (met btw) te verwerven :  10.717 13.889  - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat (met btw) te verwerven :  8.169 7.733
 - uw enige woning en bij het sluiten van de leining sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen : 3.546 3.331  - uw enige woning en bij het sluiten van de leining sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen : 2.539 2.230  - uw enige woning en bij het sluiten van de leining sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen : 1.894 1.287
b) Andere dan de in a bedoelde schulden voor het verwerven of behouden van onroerende goederen die niet vrijgestelde onroerende inkomsten hebben opgebracht : 389.510 1.007.979 b) Andere dan de in a bedoelde schulden voor het verwerven of behouden van onroerende goederen die niet vrijgestelde onroerende inkomsten hebben opgebracht : 385.268 892.850 b) Andere dan de in a bedoelde schulden voor het verwerven of behouden van onroerende goederen die niet vrijgestelde onroerende inkomsten hebben opgebracht : 399.108 820.219
4. Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een andere woning dan uw "eigen woning" : 4. Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een andere woning dan uw "eigen woning" : 4. Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een andere woning dan uw "eigen woning" :
a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen : a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen : a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen :
leningen gesloten vanaf 1993 en (in principe) voor 2005  128.506 332.838 leningen gesloten vanaf 1993 en (in principe) voor 2005  103.688 270.618 leningen gesloten vanaf 1993 en (in principe) voor 2005  82.186 224.101
b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het lange termijnsparen : b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het lange termijnsparen : b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het lange termijnsparen :
1° leningen gesloten vanaf 1989: 217.675 669.818 1° leningen gesloten vanaf 1989: 234.671 781.566 1° leningen gesloten vanaf 1989: 261.781 834.528
2° leningen gesloten vóór 1989 voor :  2° leningen gesloten vóór 1989 voor :  2° leningen gesloten vóór 1989 voor : 
a. een sociale woning: 561 1.352 a. een sociale woning: 346 1.061 a. een sociale woning: 164 412
b. een middelgrote woning: 687 2.057 b. een middelgrote woning: 505 1.594 b. een middelgrote woning: 295 1.005
5. Premies van een individueel levensverzekeringscontract : 5. Premies van een individueel levensverzekeringscontract : 5. Premies van een individueel levensverzekeringscontract :
  a. die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen :   a. die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen :   a. die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen :
 (contracten gesloten vanaf 1993): 65.714 24.936  (contracten gesloten vanaf 1993): 49.860 20.650  (contracten gesloten vanaf 1993): 38.264 15.746
 b. die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het lange termijnsparen :  b. die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het lange termijnsparen :  b. die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het lange termijnsparen :
1° contracten gesloten vanaf 1989: 584.462 763.256 1° contracten gesloten vanaf 1989: 555.542 617.979 1° contracten gesloten vanaf 1989: 575.853 642.429
2° contracten gesloten vóór 1989: 101.133 87.929 2° contracten gesloten vóór 1989: 88.879 133.832 2° contracten gesloten vóór 1989: 89.223 74.952
6. Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen voor onroerend goderen die niet vrijgestelde onroerend inkomsten hebben opgebracht  : 2.053 2.719 6. Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen voor onroerend goderen die niet vrijgestelde onroerend inkomsten hebben opgebracht  : 2.277 4.014 6. Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen voor onroerend goderen die niet vrijgestelde onroerend inkomsten hebben opgebracht  : 2.561 3.596
Aftrekbare giften: 726.038 209.860 Aftrekbare giften: 811.550 224.283 Aftrekbare giften: 821.143 222.958
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas : 579.703 377.300 Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas : 583.155 388.028 Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas : 581.971 394.563
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andere lidstaat van de europese economische ruimte: 914 5.690 Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andere lidstaat van de europese economische ruimte: 730 4.942 Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor onderhoud en retauratie van eigendommen beschermd volgens de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams gewest en het Waals gewest): 576 4.016
Bezoldigingen van een huibediende :  209 2.228 Bezoldigingen van een huibediende :  207 2.207 Bezoldigingen van een huibediende :  204 2.195
Betalingen voor pensioensparen 2.524.457 2.020.285 Betalingen voor pensioensparen 2.555.236 2.024.615 Betalingen voor pensioensparen 2.543.863 2.033.408
Betalingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is : Betalingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is : Betalingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is :
1. Betalingen gedaan in 2014 5.335 3.819 1. Betalingen gedaan in 2015 4.527 3.227 1. Betalingen gedaan in 2016 4.271 3.030
2. terugname van voorheen verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2014: 32 20 2. terugname van voorheen verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2015 : 220 31 2. Terugname van voorheen verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2016 : 230 28
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (pwa-cheques) 25.125 11.248 Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (pwa-cheques) 23.873 9.938 Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (pwa-cheques) 22.335 8.727
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques Dienstencheques Dienstencheques
/ 959.062 867.243 1. Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques (rubriek bestemd voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 726.415 690.488 1. Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques (rubriek bestemd voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 780.748 853.924
/ 2. Aantal dienstencheques (rubriek bestemd voor het Waals gewest) 277.887 32.798.391 2. Aantal dienstencheques (rubriek bestemd voor het Waals gewest) 319.892 40.160.214
Bedragen die in aamerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) : Bedragen die in aamerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) : Bedragen die in aamerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) :
1.die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (uitstaand saldo van de uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen) : 1.die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (uitstaand saldo van de uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen) : 1.die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (uitstaand saldo van de uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen) :
a) op 1.1.2014 : 4.013 116.192 a) op 1.1.2015 : 5.213 149.274 a) op 1.1.2016 : 6.227 171.902
b) op 31.12.2014 : 5.181 147.807 b) op 31.12.2015 : 6.272 172.419 b) op 31.12.2016 : 7.456 197.853
2. Bedrag dat in aanmerking komt voor het eenmalig belastingkrediet:
bedrag van de hoofdsom dat in 2014 definitief verloren is gegaan:
93 1.491 2. Bedrag dat in aanmerking komt voor het eenmalig belastingkrediet:
bedrag van de hoofdsom dat in 2015 definitief verloren is gegaan:
100 1.267 2. Bedrag dat in aanmerking komt voor het eenmalig belastingkrediet:
bedrag van de hoofdsom dat in 2016 definitief verloren is gegaan:
93 1.247
/ / Waals belastingkrediet voor "coup de pouce" leningen (rubriek alleen bestemd voor het Waals gewest) :  56 799
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor belastingvermindering (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) : In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor belastingvermindering (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) : In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor belastingvermindering (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) :
Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen
a) op 1.1.2014 : 105 1.352 a) op 1.1.2015 : 110 1.088 a) op 1.1.2016 : 116 1.083
b) op 31.12.2014 : 184 1.658 b) op 31.12.2015 : 175 1.300 b) op 31.12.2016 : 219 1.861
/ Betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende kleine venootschappen Betalingen die recht geven op de belastingvermindering voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende ondernemingen
/ 1. betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 30 pct :  154 1.593 1. betalingen die recht geven op de belastingvermindering van 30 pct :  294 3.604
/ 2. betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 45 pct :  1.256 14.416 2. betalingen die recht geven op de belastingvermindering van 45 pct :  3.142 29.518
/ / 3. terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering door de vervroegde overdracht van aandelen in 2016 :  29 40
Belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was. Belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was.
1. Vermindering voor in 2014 betaalde uitgaven voor dakisolatie: 39.821 44.896 1. Vermindering voor in 2015 betaalde uitgaven voor dakisolatie: 38.362 40.978 Belastingvermindering voor uitgaven voor dakisolatie voor een woning die op 31 december van het jaar van het begin van de werken ten minste 5 jaar in gebruik genomen was (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams gewest en het Waals gewest):  49.502 45.700
2. Overgedragen verminderingen voor uitgaven gedaan in 2012 en
2011.
2. Overgedragen verminderingen voor uitgaven gedaan in 2012  /
a) Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen: a) Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen: /
2°  uw overgedragen verminderingen voor in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werkendie in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract zijn uitgevoerd aan die woning :
2°  uw overgedragen verminderingen voor in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werkendie in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract zijn uitgevoerd aan die woning :
/
a. - de vervanging of het onderhoud van stookketels
- de plaatsing van dubbele beglazing
- de isolatie van daken
- de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
- een energie-audit van de woning
9.717 21.542 a. - de vervanging of het onderhoud van stookketels
- de plaatsing van dubbele beglazing
- de isolatie van daken
- de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
- een energie-audit van de woning
3.945 9.129 /
b. de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie :
4.241 9.512
b. de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie :
1.079 2.533 /
c. - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
- de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 
884 2.161 c. - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
- de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 
452
1.127 /
3° uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning:
/ /
a. - de vervanging of het onderhoud van stookketels
- de plaatsing van dubbele beglazing
- de isolatie van daken
- de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
- een energie-audit van de woning
14.957 39.111 / /
b. de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie :
15.245
36.513 / /
c. - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
- de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 
1.501 4.062 / /
2. Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen: 2. Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen: /
b) het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2015 aanspraak maakt en dat volgens de wet : b) het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2016 aanspraak maakt en dat volgens de wet : /
1° in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 410 924 1° in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 133 231 /
2° niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 316 762 2° niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 96 161 /
 Belasting vermindering voor lage ernergiewoningen : 1.378 579  Belasting vermindering voor lage ernergiewoningen : 1.425 616  Belasting vermindering voor lage ernergiewoningen : 1.655 769
 Belasting vermindering voor passiefwoningen : 446 369  Belasting vermindering voor passiefwoningen : 447 374  Belasting vermindering voor passiefwoningen : 454 380
 Belasting vermindering voor nulernergiewoningen : 405 727  Belasting vermindering voor nulernergiewoningen : 417 756  Belasting vermindering voor nulernergiewoningen : 441 790
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 992 1.263 Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 949 1.492 Belastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 1.013 1.621
Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand : 140.894 44.331 Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand : 7.244 2.184 /
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen
1. belastingvermindering voor aandelen verworven in 2014 2.427 395 1. belastingvermindering voor aandelen verworven in 2015 2.515 410 1. belastingvermindering voor aandelen verworven in 2016 2.910 479
2. terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2014 27 3 2. terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2015 29 4 2. terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2016 32 4
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische : Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische : Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische :
 - motorfiets of driewieler :  503 548  - motorfiets of driewieler :  408 492  - motorfiets of driewieler :  678 619
 - vierwieler : 80 126  - vierwieler : 98 167  - vierwieler : 116 234