5.6.4 - Overzicht van de btw-aangiftegegevens

Rooster Aangegeven handelingen 2015 2016 2017 2018****
0 Handelingen onderworpen aan het nultarief* 88.399.440 98.000.539 125.574.143 107.522.647
1 Handelingen onderworpen aan de belasting van 6 % 132.119.325 133.676.902 141.083.529 141.878.944
2 Handelingen onderworpen aan de belasting van 12 % 6.621.137 7.015.927 7.228.457 7.537.438
3 Handelingen onderworpen aan de belasting van 21 % 418.501.144 483.566.011 448.995.602 463.614.498
44 Diensten waarvoor de buitenlandse btw verschuldigd is door de medecontractant 43.419.477 49.285.879 55.895.907 54.276.951
45 Handelingen waarvoor de btw door de medecontractant moet worden voldaan** 76.599.866 88.007.082 90.543.169 95.455.653
46 Intracommunautaire leveringen en daarmee gelijkgestelde handelingen 267.340.367 274.053.031 287.034.902 305.537.207
47 Uitvoeren naar niet EU-lidstaten, in het buitenland verrichte handelingen en andere vrijgestelde handelingen. Leveringen met installatie of montage in een andere lidstaat en verkopen op afstand. 397.311.925 396.305.321 446.085.827 461.177.959
48 Creditnota's met betrekking tot handelingen bedoeld in rooster 46 18.975.594 29.138.575 22.055.833 30.313.346
49 Creditnota's met betrekking tot andere uitgaande handelingen 85.216.916 134.800.013 104.132.655 101.262.145
54 Verschuldigde belastingen op de in roosters 0, 1, 2 en 3 aangegeven handelingen 96.608.536 110.409.911 103.621.483 106.773.545
55 Verschuldigde belastingen ingevolge intracommunautaire verwervingen en daarmee gelijkgestelde handelingen 47.833.409 49.314.149 53.313.711 55.988.323
56 Verschuldigde belastingen op de aan de aangever door bepaalde medecontractanten verstrekte goederen en diensten 30.303.025 29.562.787 30.657.795 33.311.537
57 Verschuldigde belastingen ingevolge invoer van goederen uit niet EU-lidstaten met verlegging van de heffing naar het binnenland 10.511.495 11.610.391 11.618.934 12.394.902
59 Aftrekbare btw 155.693.569 158.696.432 167.102.054 175.129.598
61 Herzieningen - verschuldigde belastingen*** 4.130.916 2.786.645 3.069.125 3.424.878
62 Herzieningen - aftrekbare belastingen*** 4.109.465 2.968.768 3.149.663 3.494.847
63 Terug te storten btw ingevolge ontvangen creditnota's 3.366.715 3.378.581 3.743.294 3.856.263
64 Teruggave btw ingevolge uitgaande creditnota's 6.585.317 18.004.828 7.227.507 7.492.395
71 Saldo van de aan de Staat verschuldigde belasting 41.462.441 42.660.081 44.764.952 46.649.823
72 Saldo van de door de Staat verschuldigde belasting 15.096.696 15.267.646 16.219.835 17.017.216
81 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 831.336.376 851.088.684 912.757.087 929.627.534
82 Diensten, diverse goederen en andere 283.302.519 291.757.837 331.221.810 313.402.295
83 Bedrijfsmiddelen 45.805.826 47.394.028 55.110.139 56.015.868
84 Creditnota's met betrekking tot de handelingen bedoeld in rooster 86 14.226.252 15.511.818 16.947.002 18.405.166
85 Creditnota's met betrekking tot de overige inkomende handelingen 50.462.748 49.450.709 65.181.510 55.316.362
86 Intracommunautaire verwervingen van goederen en daarmee gelijkgestelde handelingen 215.284.355 215.004.791 233.424.618 245.233.416
87 Handelingen met betrekking tot werk in onroerende staat en daarmee gelijkgestelde handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de belasting, goederen verzonden vanuit een andere lidstaat naar België in geval van verkopen op afstand of van 207.057.749 210.605.156 214.860.262 229.467.944
88 Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing 49.120.270 51.212.904 58.454.082 59.543.831
91 Voorschotten betaald voor de handelingen van de maand december 618.207 608.093 786.140 870.216

*Verkopen van tabaksfabrikaten, recuperatieproducten, periodieke publicaties, dagbladen… en sinds 2010 de vrijgestelde handelingen die geen recht op aftrek hebben van de voorbelasting.
**Bevat onder meer de werken in onroerende staat, de ermee gelijkgestelde handelingen en de andere handelingen waarvoor de medecontractant van de aangever de belasting moet betalen, voor zover die medecontractant een btw-belastingplichtige is die tot het indienen van periodieke btw-aangiften gehouden is.
*** Onvoldoende heffingen, belasting waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen, herzieningen van de aftrek en andere regularisaties.
**** De cijfers voor 2018 zijn nog voorlopig.