5.1.1 - Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2016-2018 - Samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

Samenvatting (per begrotingsjaar) (in duizend euro)

2016 2017 2018 Groei in pct Vermoedelijke ontvangsten 2018 Verhouding realisaties/ramingen 2018
(2018-2017) Verschil in bedrag Verschil in %
INKOMSTENBELASTINGEN
   Bedrijfsvoorheffing 43.267.818 44.499.919 45.217.119 1,61 % 45.255.950 -38.831 -0,09 %
   Voorafbetalingen 10.123.979 13.190.562 15.640.481 18,57 % 15.357.515 282.966 1,84 %
   Roerende voorheffing 4.195.889 4.244.753 4.068.845 -4,14 % 4.328.847 -260.002 -6,01 %
   Onroerende voorheffing 53.932 59.091 36.154 -38,82 % 37.029 -875 -2,36 %
   Ingekohierde personenbelasting (incl. stocks options) -5.213.971 -4.629.542 -4.089.628 -11,66 % -4.413.723 324.095 -7,34 %
   Ingekohierde vennootschapsbelasting 4.307.829 6.865.312 5.246.515 -23,58 % 5.522.355 -275.840 -4,99 %
   Ingekohierde belasting van niet-inwoners 116.714 254.067 308.542 21,44 % 314.778 -6.236 -1,98 %
BTW, DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN
   Btw 28.530.269 30.022.434 31.024.413 3,34 % 31.102.887 -78.474 -0,25 %
   Diverse rechten en taksen 2.254.896 2.777.956 3.089.079 11,20 % 3.222.088 -133.009 -4,13 %
   Registratierechten 1.955.989 1.987.409 1.978.554 -0,45 % 2.073.401 -94.847 -4,57 %
   Successierechten 1.036.115 1.054.494 1.165.977 10,57 % 1.114.392 51.585 4,63 %
   Griffierechten 46.522 39.692 30.576 -22,97 % 35.781 -5.205 -14,55 %
   Jaarlijkse taks op de vzw's 43.218 44.544 46.680 4,80 % 45.890 790 1,72 %
   Hypotheekrechten 89.071 83.356 82.687 -0,80 % 81.099 1.588 1,96 %
   Boeten van veroordelingen (Ministerie van Justitie) 457.375 465.995 541.714 16,25 % 525.554 16.160 3,07 %
   Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 0 0 0 0 - -
   Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen 587.388 139.998 202.712 44,80 % 203.152 -440 -0,22 %
   Speciale bijdrage kredietverenigingen 0 0 0 - 0 - -
ANDERE INDIRECTE BELASTINGEN
   Boeten (indirecte belastingen) 136.470 126.801 128.413 1,27 % 127.122 1.291 1,02 %
   Diverse ontvangsten (indirecte belastingen) 41.803 35.894 37.838 5,42 % 39.067 -1.229 -3,14 %
   Fiscale regularisatie ter/quater 18.000 107.912 154.406 43,09 % 300.000 -145.594 -57,11 %
MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN
   Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting 128.247 129.314 129.315 14,56 % 132.327 -3.012 -2,28 %
   Belasting op de inverkeerstelling 48.565 49.992 57.272 10,48 % 52.524 4.748 9,04 %
   Belasting op spelen en weddenschappen 62.631 64.275 71.010 -32,94 % 71.523 -513 -0,72 %
   Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 33.050 35.490 23.799 -100,17 % 36.462 -12.663 -34,73 %
   Eurovignet 28.102 -6.597 11 -0,99 % 21 -10 -47,15 %
   Accijnscompenserende belasting 30 20 20 -55,79 % 20 0 0,00 %
   Werknemersparticipatie 16.601 16.326 7.218 -55,79 % 17.622 -10.404 -59,04 %
 ANDERE DIRECTE BELASTINGEN
   Boeten 18.317 19.023 20.103 -8,21 % 18.647 1.456 7,81 %
   Diverse ontvangsten DB (BBSZ, Sociale Maribel e.a.) 357.271 357.173 327.846                            -                 349.178    -21.332    -6,11 %
   Bijkomende heffing op roerende inkomsten -261 0 0 - 0 - -
Subtotaal 92.741.862 102.035.663 105.547.672 3,44 % 105.951.508 -403.836 -0,38 %
   Douanerechten 2.551.624 2.599.901 2.672.201 0 2.690.374 -18.173 -0,68 %
ACCIJNZEN
   Energieprod. + elektr. 4.779.441 5.095.726 5.455.455 7,06 % 5.326.259 129.196 2,43 %
   Tabak 2.289.824 2.249.576 2.373.403 5,50 % 2.381.844 -8.441 -0,35 %
   Alcohol 323.048 319.480 313.635 -1,83 % 303.463 10.172 3,35 %
   Bier 201.585 200.798 200.980 0,09 % 202.755 -1.775 -0,88 %
   Energiebijdrage 339.963 339.884 336.786 -0,91 % 342.985 -6.199 -1,81 %
   Controleretributie 32.721 31.584 31.292 -0,93 % 30.591 701 2,29 %
   Verpakkingsheffing 337.818 341.244 351.992 3,15 % 355.846 -3.854 -1,08 %
   Milieuheffing 36 -28 10 -136,26 % -1 11 -1122,00 %
   Andere 419.962 420.697 489.328 16,31 % 482.024 7.304 1,52 %
   Vergunningsrecht, openingstaks en diversen 18.667 25.757 15.225 -40,89 % 14.671 554 3,77 %
Subtotaal 11.294.689 11.624.620 12.240.306 5,30 % 12.130.812 109.494 0,90 %
Fiscale regularisatie (1) (1) (1)
ALGEMEEN TOTAAL 104.036.551 113.660.283 117.787.978 3,63 % 118.082.320 -294.342 -0,25 %

(1) De fiscale regularisaties  zijn finaal verdeeld geweest over de diverse belastingen waarop ze betrekking hebben, reden waarom deze ontvangsten niet afzonderlijk worden vermeld