5.1.3 - Verdeling van de globale inkomstenbelasting 2015-2018 (in duizend euro)

2015 (2) (3) 2016 (2) (4) 2017 (5) 2018 (6) 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017
PERSONENBELASTING (1) Globale belasting 42.199.694 42.524.642 42.628.570 43.852.583 2,21 % 0,77 % 0,24 % 2,87 %
Verrekende voorafbetalingen 1.443.530 1.463.920 1.470.937 1.538.068 3,24 % 1,41 % 0,48 % 4,56 %
Verrekende voorheffingen 45.511.622 45.613.342 45.473.604 46.786.180 1,27 % 0,22 % -0,31 % 2,89 %
Ingekohierde saldi: positief 2.814.572 2.945.485 3.125.805 4.468.396 6,17 % 4,65 % 6,12 % 42,95 %
Ingekohierde saldi: negatief -7.570.030 -7.498.105 -7.441.776 -8.940.061 -1,73 % -0,95 % -0,75 % 20,13 %
VENNOOTSCHAPSBELASTING Globale belasting 13.430.747 15.257.778 15.562.509 16.303.003 10,81 % 13,60 % 2,00 % 4,76 %
Verrekende voorafbetalingen 8.072.711 8.114.614 8.258.639 10.323.299 2,68 % 0,52 % 1,77 % 25,00 %
Verrekende voorheffingen 551.753 688.321 741.903 750.543 -1,60 % 24,75 % 7,78 % 1,16 %
Ingekohierde saldi: positief 5.670.835 7.394.966 7.530.534 6.402.695 21,87 % 30,40 % 1,83 % -14,98 %
Ingekohierde saldi: negatief -864.551 -940.123 -968.568 -1.173.534 -9,51 % 8,74 % 3,03 % 21,16 %
BELASTING NIET-INWONERS (natuurlijke personen)  Globale belasting 886.697 960.987 1.014.229 1.073.260 3,82 % 8,38 % 5,54 % 5,82 %
Verrekende voorafbetalingen 7.390 11.756 9.978 10.201 -7,35 % 59,09 % -15,12 % 2,23 %
Verrekende voorheffingen 852.023 919.164 987.346 1.060.587 3,91 % 7,88 % 7,42 % 7,42 %
Ingekohierde saldi: positief 145.820 158.804 158.430 158.057 3,72 % 8,90 % -0,24 % -0,24 %
Ingekohierde saldi: negatief -118.536 -128.737 -141.526 -155.586 3,60 % 8,61 % 9,93 % 9,93 %
BELASTING NIET-INWONERS  (vennootschappen) Globale belasting 502.675 550.493 521.554 673.803 0,93 % 9,51 % -5,26 % 29,19 %
Verrekende voorafbetalingen 505.316 377.621 361.258 451.573 57,39 % -25,27 % -4,33 % 25,00 %
Verrekende voorheffingen 11.766 20.094 32.064 32.438 -4,69 % 70,77 % 59,57 % 1,16 %
Ingekohierde saldi: positief 150.728 194.439 176.559 203.441 25,90 % 29,00 % -9,20 % 15,23 %
Ingekohierde saldi: negatief -165.135 -41.661 -48.327 -13.647 -467,71 % -74,77 % 16,00 % -71,76 %
(1) Inclusief verrekening remgeld
(2) Definitieve resultaten Pb en BNI/pers voor aanslagjaar 2015 en 2016
(3) Definitieve resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2015
(4) Voorlopige resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2016
(5) Ramingen voor aanslagjaar 2017
(6) Ramingen voor aanslagjaar 2018