5.1.4 - Overzicht van de btw-terugbetalingen 2016-2018 (in duizend euro)

(in duizend euros)

Omschrijving 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Aantal aanvragen Bedragen
Aanvragen om teruggave in periodieke btw-aangiften - geautomatiseerde terugbetalingen tijdens het jaar, waarvan aan: 447.470 459.542 468.566 13.215.467 14.376.389 14.961.981
- btw-belastingplichtigen voor teruggave per kwartaal  373.747 385.421 395.161 5.862.689 6.442.686 6.828.128
- btw-belastingplichtigen houders van een vergunning voor maandelijkse teruggave  73.723 74.121 73.405 7.352.778 7.933.703 8.133.853
Teruggave aan btw-belastingplichtigen door de btw-directies uitgevoerd tijdens het jaar - - - 549.123 583.779 635.838
- waarvan ten voordele van invaliden 2.539 2.618 2.664 2.784 4.095 4.158
- waarvan teruggaven gedurende het jaar aan buitenlandse btw-belastingplichtigen zonder aansprakelijke vertegenwoordiger. 59.604 60.682 63.641 459.980 505.204 530.241
Totaal van de teruggaven 13.764.590 14.960.168 15.597.819