5.1.6 - Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven

Motief voor uitgestelde vereffening 2018 % evolutie 2017 % 2016 evolutie % evolutie
Volmacht 1.504 1,43 -53 1.557 1,57 1.996 -439 2,00 -0,65
Buitenland 9.501 9,03 1.837 7.664 7,72 6.391 1.273 6,42 -2,17
Nalatenschap 22.102 21,01 2.300
19.802
19,95 15.704 4.098 15,77  4,93
Ambtshalve geschrapt 7.907 7,52 -2.167
10.074
10,15 12.849 -2.775 12,90  -3,34
Beslag overdracht 61.453 58,42 3.953 57.500
57,94
59.411 -1.911
59,66
4,49
Faling vereffening 539 0,51 -196 735 0,74 936 -201 0,94 -2,95
Scheiding 524 0,50 -22 546 0,55 472 74 0,47 -0,07
Collectieve schuldenregeling 1.666 1,58 308 1.358 1,37 1.820 -462 1,83
-0,24
Aantal speciale gevallen 105.196 100 5.960 99.236 100 99.579 -343 100  

Het omwille van externe omstandigheden, uitgestelde teruggaven nam met 6 % toe.  De voornaamste redenen voor dit uitstel blijven de overdrachten (inhouding van de teruggave ten voordele van privéschuldenaars van de begunstigde), het overlijden van de begunstigde of nog diens vertrek naar het buitenland zonder het nalaten van contactgegevens.