5.2.1 - Belastingsupplementen (in duizend euro)

Belastingsupplementen (in duizend euro)
Belastingen 2016 Sancties1 2016 Totaal 2016 Belastingen 2017 Sancties1 2017 Totaal 2017 Belastingen 2018 Sancties1 2018 Totaal 2018
Inkomstenbelastingen
776.043 497.817 1.273.860 862.192 895.605 1.757.797 436.969 101.099 538.068
Btw
189.195 255.494 444.689 156.308 211.372 367.680 159.975 311.610 471.585
Totaal belastingsupplementen 965.238 753.311 1.718.549 1.018.500 1.106.977 2.125.477 596.944 412.709 1.009.653

1 Administratieve boeten en belastingverhogingen

Voor de 7e keer op de laatste 8 jaar werd de grens van 1.000.000 € K bereikt.

De halvering t.o.v. 2017 kan worden verklaard door een relatief beperkt aantal grote dossiers dat jaar (zie verhouding belastingsupplementen/dossiers voor 2017).