5.2.2 - Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord

Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord
Met akkoord 2016 Zonder akkoord 2016 Met akkoord 2017 Zonder akkoord 2017 Met akkoord 2018 Zonder akkoord 2018
Inkomstenbelastingen Verhoging belastbare basis 22 % 78 % 16 % 84 % 40 % 60 %
Btw Belastingen en geldboeten 14 % 86 % 5 % 95 % 4 % 96 %

In 2018 werden de verhogingen van de belastbare basis inzake inkomstenbelastingen voor 40 % doorgevoerd met akkoord, een percentage dat sterk is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Op BTW-vlak is het percentage van rechten en geldboeten dat met akkoord werd doorgevoerd 1% lager dan in 2017.