5.3.1 - Geïnde bedragen na overtreding (in duizend euro)

Geïnde bedragen na overtreding (in duizend euro)
2016 2017 2018
Invordering van ontdoken belastingen Douanerechten 4.046,2 1.712,2 2.210,01
Accijnzen 3.077,8 3.522,1 3.619,8
Openingsbelasting 30,1 73,2 9,8
Vergunningsrecht 0,5 0,9 0,5
Btw 1.400 5.278,1 1.378,4
Boeten 8.029,7 9.255,5 10.491,3
Totaal 16.584,3 19.842 17.709,8

Het handelt over een inbreuk in douanematerie, accijnzen, Btw, transit en nationale belastingen.

Deze vaststellingen zijn hoofdzakelijk gedaan door de eerste-lijn-diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, maar evenzeer, a posteriori, door de tweede-lijn-diensten.