3.1.1 - Percentage van de schulden betaald binnen de wettelijke termijn

Percentage van de schulden betaald binnen de wettelijke termijn
2016 2017 2018
Hoeveel % van de schuldenaar hebben hun schulden spontaan betaald    72,29 73,39 76,32
Hoeveel % van de schulden (in bedrag) is spontaan betaald   94,89 92,02 92,13