3.1.3 - Dienst Debt Relationship Management: bedrijfsvoorheffing

Rendement 14 dagen na telefonisch contact:
Openstaand saldo (EUR) Betaald bedrag (EUR) % bedrag betaald Aantal openstaande artikels Aantal volledig betaalde artikels % volledig betaalde artikels
Spontaal

 183.852.803

 47.653.479 25,92 71.314 18.678 26,19
Call 72.566.508 28.309.874 39,01 11.991 5.632  46,97
 Meerwaarde + 50,50 +79,34