2.2.1 - Aantal behandelde dossiers door de AA Bijzondere Belastinginspectie

Aantal behandelde dossiers door de AA Bijzondere Belastinginspectie
2016 2017 2018
Inkomstenbelastingen
2.028 875 1.119
Btw
464 477 542
Totaal behandelde dossiers 2.492 1.352 1.661

Er werden vrij veel dossiers behandeld in 2018 , het op één na hoogste aantal over de laatste 8 jaar als we 2016 buiten beschouwing laten (spontane rechtzettingen).

Inzake inkomstenbelastingen is het aantal afgehandelde dossiers in 2018 hoger dan in 2017 maar bereikt niet het aantal van 2016.

Inzake BTW ligt het aantal behandelde dossiers in de lijn van de vorige jaren.