2.3.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten

Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
Aard van de aangifte
bij normale procedure
Aantal aangiften 2016 Aantal controles 2016 Aantal
overtredingen 2016
Aantal aangiften 2017 Aantal controles 2017

Aantal overtredingen

2017

Aantal controles 2018 Aantal aangiften 2018 Aantal controles 2018
Invoer Aangiften onder een economische douaneregeling 2.205.355 2.628.540 1.729.511
Andere aangiften Totaal andere aangiften 6.205.396 6.517.581 7.255.387
Controle op documenten 45.172 279 56.970 466 49.440 494
Fysieke controle 35.079 1.855 43.675 2.889 49.978 3.147
Oorsprongcertificaten 149.054 280.335 1.078.794
Controle op documenten 27.543 31 13.797 107 17.591 110
Fysieke controle 337 9.092 286
Uitvoer Met terugbetaling Totaal aangifte met terugbetaling 0
Controle op documenten
Fysieke controle
Andere aangiften Totaal andere aangiften 13.496.781 14.837.056 15.418.154
Controle op documenten 34.476 261 24.838 196 21.216 147
Fysieke controle 28.837 898 32.553 1011 46.035 1288
Oorsprongcertificaten Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten 51.132 40.377 1.711.021
Controle op documenten 16.548 4 12.304 6.749 36
Fysieke controle 145 0 1.832 72
Doorvoer Totaal aangiften doorvoer 2.183.685 3.138.797 2.243.257
Fysieke controle doorvoer 26.637 2.967 2.967 9.888 1.325 3.401 55

Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:

GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots

Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots

Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens

Mobiele teams: controles op de openbare weg.

Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams

Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA

Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer

Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade