2.3.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2018

Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2018
Soort goederen Bedrag (euro) Aantal vaststellingen
Alcohol en sterkedrank 2.872.491,59 22
Minenerale oliën 9.938.899,40 10
Tabak 10.966.260,09 15
Bieren 14.232.504,22 16
Niet-alcoholische bieren 361.153,34 3
Gegiste fruitdrank 281.941,03 8
Ecotaksen 0,00 0
 Anderen accijnsdomeinen 0,00 0
Totaal accijnsdomeinen 38.653.249,67 74
Smokkel zonder aangifte- Tabak, sigaretten 4.827.187,91 8
Smokkel zonder aangifte- Andere goederen 71.744,07 1
Commerciële fraude (Overtreding vastgesteld op documenten) 8.007.662,30 46
Oorsprong en preferentiële regelingen 12.195.077,29 18
Landbouwbeleid 7.955.262,39 6
Internationale circulatie 0 0
Andere douane aangelegenheden 0 0
Totaal douanedomeinen 33.056.933,96 79
Totaal accijns- en douanedomeinen 71.710.183,63 153

Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.

Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.