2.3.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades

Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
Beschijving 2016 2017 2018
Gefurfuroleerde gasolie Gecontroleerde voertuigen 43.916 59.860 60.761
Vastgestelde overtredingen 656 1.208 1.082
Eurovignetten1 Gecontroleerde voertuigen 247 215 119
Vastgestelde overtredingen 11 0 0
Vervoer van minerale oliën Gecontroleerde voertuigen 2.671 2.272 7.360
Vastgestelde overtredingen 17 34 121
Andere overtredingen rond accijnzen Vastgestelde overtredingen 186 333 327
Verkeersbelastingen1 Gecontroleerde voertuigen 2.036 2.955 382
Vastgestelde overtredingen 254 286 28
Btw Vastegestelde overtredingen in garages 111 3 7
Bezoldigd vervoer Vastgestelde overtredingen 253 399 405
Diverse reglementeringen Vastgestelde overtredingen 9.284 7.026 6.229
Drugs Vastgestelde overtredingen 270 427 263

1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest