2.3.7 - Bescherming van fauna en flora

2017 2018
CITES inbreuken Aantal vastgestelde 49 61
Aantal significante CITES inbreuken (meer dan 50 stucks of 4 kg) 10 7

Wereldwijd worden tal van in het wild levende dieren en planten met uitsterven bedreigd door de internationale handel en dat op grote schaal. Ook de illegale handel en stroperij vormen een bijkomende bedreiging voor deze dier- en plantensoorten.

Om te vermijden dat bepaalde soorten volledig zouden verdwijnen, is op internationaal niveau de Conventie van Washington gesloten. Deze ‘Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten’, ook CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) genaamd, reglementeert de internationale handel in de met uitsterven bedreigde dier-  en plantensoorten.

Op communautair niveau zorgen de Verordening (EG) nr. 338/97 (externe link) (externe link) van de Raad en de Verordening (EG) nr. 865/2006 (externe link) (externe link) van de Commissie voor een uniforme toepassing van de CITES in alle lidstaten.