Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

2.1.10. RPB - Controle

2016 2017 2018
Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 20 2.588 150 2.758 29 2.755 203 2.987 22 1.265 111 1.398
Lokale selectie 1 703 43 747 0 692 53 745 0 1.408 24 1.432
Totaal 21 3.291 193 3.505 29 3.447 256 3.732 22 2.673 135 2.830
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 4 731 29 764 5 706 72 783 2 173 12 187
Lokale selectie 1 324 28 353 0 325 42 367 0 566 17 583
Totaal 5 1.055 57 1.117 5 1.031 114 1.150 2 739 29 770
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 20,00 % 28,25 % 19,33 % 27,70 % 17,24 % 25,63 % 35,47 % 26,21 % 9,09 % 13,68 % 10,81 % 13,38 %
Lokale selectie 100,00 % 46,09 % 65,12 % 47,26 % 0,00 % 46,97 % 79,25 % 49,26 % 0,00 % 40,20 % 70,83 % 40,71 %
Totaal 23,81 % 32,06 % 29,53 % 31,87 % 17,24 % 29,91 % 44,53 % 30,81 % 9,09 % 27,65 % 21,48 % 27,21 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 161.112 1.808.419 122.522 2.092.053 29.583 3.638.545 1.764.168 5.432.296 4.000 2.084.060 40.289 2.128.349
Lokale selectie 0 1.259.363 6.217.863 7.477.225 0 2.561.334 2.161.839 4.723.173 0 2.525.929 4.560.769 7.086.699
Totaal 161.112 3.067.781 6.340.385 9.569.278 29.583 6.199.879 3.926.007 10.155.469 4.000 4.609.989 4.601.059 9.215.048
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen(in euro) Centrale selectie 40.278 2.474 4.225 2.738 5.917 5.154 24.502 6.938 2.000 12.047 3.357 11.382
Lokale selectie 0 3.887 222.067 21.182 0 7.881 51.472 12.870 0 4.463 268.281 12.156
Totaal 32.222 2.908 111.235 8.567 5.917 6.013 34.439 8.831 2.000 6.238 158.657 11.968
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 0 3 0 3 0 4 1 5 0 12 1 13
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 3 0 3 0 4 1 5 0 12 1 13
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 0 20.007 0 20.007 0 10.555 7.482 18.037 0 298.733 836 299.569
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 20.007 0 20.007 0 10.555 7.482 18.037 0 298.733 836 299.569
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 0 6.669 0 6.669 0 2.639 7.482 3.607 0 24.894 836 23.044
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 6.669 0 6.669 0 2.639 7.482 3.607 0 24.894 836 23.044
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 4 734 29 767 5 710 73 788 2 185 13 200
Lokale selectie 1 324 28 353 0 325 42 367 0 566 17 583
Totaal 5 1.058 57 1.120 5 1.035 115 1.155 2 751 30 783
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 161.112 1.828.426 122.522 2.112.060 29.583 3.649.100 1.771.650 5.450.332 4.000 2.382.792 41.125 2.427.917
Lokale selectie 0 1.259.363 6.217.863 7.477.225 0 2.561.334 2.161.839 4.723.173 0 2.525.929 4.560.769 7.086.699
Totaal 161.112 3.087.788 6.340.385 9.589.285 29.583 6.210.434 3.933.489 10.173.506 4.000 4.908.722 4.601.895 9.514.616
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 40.278 2.491 4.225 2.754 5.917 5.140 24.269 6.917 2.000 12.880 3.163 12.140
Lokale selectie 0 3.887 222.067 21.182 0 7.881 51.472 12.870 0 4.463 268.281 12.156
Totaal 32.222 2.919 111.235 8.562 5.917 6.000 34.204 8.808 2.000 6.536 153.396 12.151

De controles in deze tabel handelen over een kalenderjaar en niet over een aanslagjaar. Omdat een controle kan gaan over meerdere aanslagjaren, tellen we in deze tabel elke gecontroleerde aangifte.

De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact gehad op de evolutie van het aantal gecontroleerde aangiften. Maar talloze andere variabelen, zowel positieve als negatieve, hebben ook een invloed gehad. 

Eerst en vooral heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.

Anderzijds is het aantal noodzakelijke controles verminderd, dankzij:

  • de toegenomen compliance van de belastingplichtigen
  • de evolutie van fiscale wetgeving
  • de veralgemening van voorafgaande beslissingen

Dat heeft echter niet de belastbare basis en/of de gevestigde belastingbedragen doen afnemen. De toename van het aantal spontaan/correct aangegeven inkomsten of het aantal afgesloten voorafgaande akkoorden beperkt per definitie het aantal aangiften dat het voorwerp zou moeten zijn van een rechtzetting zonder daarom de stabiliteit van de fiscale ontvangsten aan te tasten.