2.1.11. BNI vennootschappen - Controle

2016 2017 2018
Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 0 152 74 226 5 218 29 252 0 201 18 219
Lokale selectie 0 111 25 136 2 51 42 95 0 27 70 97
Totaal 0 263 99 362 7 269 71 347 0 228 88 316
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 0 19 22 41 0 73 10 83 0 56 2 58
Lokale selectie 0 37 15 52 2 21 13 36 0 13 39 52
Totaal 0 56 37 93 2 94 23 119 0 69 41 110
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 0,00 % 12,50 % 29,73 % 18,14 % 0,00 % 33,49 % 34,48 % 32,94 % 0,00 % 27,86 % 11,11 % 26,48 %
Lokale selectie 0,00 % 33,33 % 60,00 % 38,24 % 100,00 % 41,18 % 30,95 % 37,89 % 0,00 % 48,15 % 55,71 % 53,61 %
Totaal 0,00 % 21,29 % 37,37 % 25,69 % 28,57 % 34,94 % 32,39 % 34,29 % 0,00 % 30,26 % 46,59 % 34,81 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 0 352.281 14.898.667 15.250.948 0 6.712.228 8.020.159 14.732.386 0 5.416.672 392.204 5.808.876
Lokale selectie 0 4.254.668 30.264.955 34.519.623 20.183 7.508.988 9.270.882 16.800.053 0 2.584.147 35.388.519 37.972.666
Totaal 0 4.606.949 45.163.621 49.770.571 20.183 14.221.216 17.291.040 31.532.439 0 8.000.819 35.780.722 43.781.542
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 0 18.541 677.212 371.974 0 91.948 802.016 177.499 0 96.726 196.102 100.153
Lokale selectie 0 114.991 2.017.664 663.839 10.091 357.571 713.145 466.668 0 198.781 907.398 730.244
Totaal 0 82.267 1.220.638 535.167 10.091 151.290 751.784 264.978 0 115.954 872.701 398.014
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 0 10 0 10 0 26 0 26 0 31 0 31
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 10 0 10 0 26 0 26 0 31 0 31
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 0 108.287 0 108.287 0 845.634 0 845.634 0 1.700.020 0 1.700.020
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 108.287 0 108.287 0 845.634 0 845.634 0 1.700.020 0 1.700.020
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 0 10.829 0 10.829 0 32.524 0 32.524 0 54.839 0 54.839
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 10.829 0 10.829 0 32.524 0 32.524 0 54.839 0 54.839
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 0 29 0 51 0 99 10 109 0 87 2 89
Lokale selectie 0 37 0 52 2 21 13 36 0 13 39 52
Totaal 0 66 0 103 2 120 23 145 0 100 41 141
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 0 460.568 0 15.359.235 0 7.557.862 8.020.159 15.578.020 0 7.116.692 392.204 7.508.895
Lokale selectie 0 4.254.668 0 34.519.623 20.183 7.508.988 9.270.882 16.800.053 0 2.584.147 35.388.519 37.972.666
Totaal 0 4.715.236 0 49.878.858 20.183 15.066.850 17.291.040 32.378.073 0 9.700.839 35.780.722 45.481.561
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 0 15.882 0 301.161 0 76.342 802.016 142.918 0 81.801 196.102 84.370
Lokale selectie 0 114.991 0 663.839 10.091 357.571 713.145 466.668 0 198.781 907.398 730.244
Totaal 0 71.443 0 484.261 10.091 125.557 751.784 223.297 0 97.008 872.701 322.564

De controles in deze tabel handelen over een kalenderjaar en niet over een aanslagjaar. Omdat een controle kan gaan over meerdere aanslagjaren, tellen we in deze tabel elke gecontroleerde aangifte.