2.1.13. Btw - Controle

2016 2017 2018
Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal uitgevoerde verificaties(1) Centrale selectie 207 30.036 1.760 32.003 197 30.430 1.273 31.900 187 28.027 1.651 29.865
Lokale selectie 92 6.203 450 6.745 78 9.613 601 10.292 53 6.828 454 7.335
Totaal 299 36.239 2.210 38.748 275 40.043 1.874 42.192 240 34.855 2.105 37.200
Aantal productieve verificaties(1) Centrale selectie 88 16.350 830 17.268 94 16.546 482 17.122 92 15.787 653 16.532
Lokale selectie 73 4.774 344 5.191 70 7.428 476 7.974 35 5.339 350 5.724
Totaal 161 21.124 1.174 22.459 164 23.974 958 25.096 127 21.126 1.003 22.256
Percentage productieve verificaties Centrale selectie 42,51 % 54,43 % 47,16 % 53,96 % 47,72 % 54,37 % 37,86 % 53,67 % 49,20 % 56,33 % 39,55 % 55,36 %
Lokale selectie 79,35 % 76,96 % 76,44 % 76,96 % 89,74 % 77,27 % 79,20 % 77,48 % 66,04 % 78,19 % 77,09 % 78,04 %
Totaal 53,85 % 58,29 % 53,12 % 57,96 % 59,64 % 59,87 % 51,12 % 59,48 % 52,92 % 60,61 % 47,65 % 59,83 %
Totaal bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer (in euro) Centrale selectie 522.286 116.028.983 3.601.004 120.152.273 670.712 163.744.679 16.752.823 181.168.214 1.632.404 148.310.297 4.429.654 154.372.356
Lokale selectie 317.689 61.549.262 26.092.559 87.959.510 790.785 102.198.052 19.521.258 122.510.095 198.955 96.021.781 10.838.796 107.059.532
Totaal 839.974 177.578.245 29.693.564 208.111.783 1.461.497 265.942.731 36.274.081 303.678.309 1.831.360 244.332.078 15.268.450 261.431.888
Gemiddeld bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer per productieve verificatie (in euro) Centrale selectie 5.935 7.097 4.339 6.958 7.135 9.896 34.757 10.581 17.744 9.394 6.784 9.338
Lokale selectie 4.352 12.893 75.850 16.945 11.297 13.758 41.011 15.364 5.684 17.985 30.968 18.704
Totaal 5.217 8.406 25.293 9.266 8.912 11.093 37.864 12.101 14.420 11.565 15.223 11.747
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Centrale selectie 355.305 88.092.609 16.712.046 105.159.961 266.047 103.383.913 29.858.774 133.508.734 430.031 124.268.819 22.995.880 147.694.730
Lokale selectie 320.349 37.185.007 18.331.590 55.836.946 251.249 80.250.386 34.693.720 115.195.355 482.874 48.935.589 21.239.717 70.658.180
Totaal 675.655 125.277.616 35.043.636 160.996.907 517.296 183.634.299 64.552.494 248.704.089 912.905 173.204.408 44.235.597 218.352.910
Gemiddeld bedrag van de nagevorderde btw per productieve verificatie (in euro) Centrale selectie 4.038 5.388 20.135 6.090 2.830 6.248 61.948 7.797 4.674 7.872 35.216 8.934
Lokale selectie 4.388 7.789 53.290 10.756 3.589 10.804 72.886 14.446 13.796 9.166 60.685 12.344
Totaal 4.197 5.931 29.850 7.168 3.154 7.660 67.383 9.910 7.188 8.199 44.103 9.811

(1)Een controleopdracht kan handelen over één of meerdere aangiften van één of meerdere kalenderjaren. Deze tabel vermeldt het aantal belastingplichtigen dat werd gecontroleerd, ongeacht het aantal betrokken aangiften.

De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal gecontroleerde belastingplichtigen. Maar verschillende andere variabelen, zowel positieve als negatieve, hebben ook een invloed.

Eerst en vooral heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.

Anderzijds is het aantal noodzakelijke controles verminderd, dankzij:

  • de toegenomen compliance van de belastingplichtigen
  • de evolutie van fiscale wetgeving
  • de veralgemening van voorafgaande beslissingen

Dat heeft echter niet de belastbare basis en/of de gevestigde belastingbedragen doen afnemen. De toename van het aantal spontaan/correct aangegeven inkomsten of het aantal afgesloten voorafgaande akkoorden beperkt het aantal aangiften dat het voorwerp zou moeten zijn van een rechtzetting zonder daarom de stabiliteit van de fiscale ontvangsten aan te tasten.