2.1.14. PB - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2016 2017 2018
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften in beheer 2.214.292 1.978.764 206.102 0 2.184.866 1.824.973 196.851 0 2.021.824
in controle 57.854 18.790 33.909 0 52.699 20.895 31.477 0 52.372
Totaal 2.272.146 1.997.554 240.011 0 2.237.565 1.845.868 228.328 0 2.074.196
Aantal gewijzigde aangiften in beheer 319.246 351.160 28.051 0 379.211 339.161 30.023 0 369.184
in controle 35.776 13.036 23.320 0 36.356 12.257 21.415 0 33.672
Totaal 355.022 364.196 51.371 0 415.567 351.418 51.438 0 402.856
Percentage gewijzigde aangiften in beheer 14,42 % 17,75 % 13,61 % 0 17,36 % 18,58 % 15,25 % 0 18,26 %
in controle 61,84 % 69,38 % 68,77 % 0 68,99 % 58,66 % 68,03 % 0 64,29 %
Totaal 15,62 % 18,23 % 21,40 % 0 18,57 % 19,04 % 22,53 % 0 19,42 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 1.161.050.999 1.201.807.511 115.663.841 0 1.317.471.352 1.330.317.853 127.214.826 0 1.457.532.678
in controle 320.123.665 147.654.459 228.389.042 0 376.043.501 193.138.237 222.047.627 0 415.185.864
Totaal 1.481.174.665 1.349.461.970 344.052.882 0 1.693.514.853 1.523.456.090 349.262.452 0 1.872.718.542
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 3.637 3.422 4.123 0 3.474 3.922 4.237 0 3.948
in controle 8.948 11.327 9.794 0 10.343 15.757 10.369 0 12.330
Totaal 4.172 3.705 6.697 0 4.075 4.335 6.790 0 4.649
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 63.693 63.511 7.107 0 70.618 63.865 6.445 0 70.310
in controle 1.078 447 854 0 1.301 535 658 0 1.193
Totaal 64.771 63.958 7.961 0 71.919 64.400 7.103 0 71.503
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 1.457.827.852 1.538.900.782 209.144.776 0 1.748.045.558 1.543.989.031 185.496.033 0 1.729.485.065
in controle 46.384.801 24.202.086 46.023.422 0 70.225.508 29.150.873 37.272.480 0 66.423.353
Totaal 1.504.212.654 1.563.102.868 255.168.198 0 1.818.271.066 1.573.139.905 222.768.513 0 1.795.908.417
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 22.888 24.230 29.428 0 24.754 24.176 28.781 0 24.598
in controle 43.029 54.143 53.892 0 53.978 54.488 56.645 0 55.678
Totaal 23.224 24.440 32.052 0 25.282 24.428 31.363 0 25.117
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 382.939 414.671 35.158 0 449.829 403.026 36.468 0 439.494
in controle 36.854 13.483 24.174 0 37.657 12.792 22.073 0 34.865
Totaal 419.793 428.154 59.332 0 487.486 415.818 58.541 0 474.359
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 2.618.878.852 2.740.708.293 324.808.616 0 3.065.516.909 2.874.306.884 312.710.859 0 3.187.017.743
in controle 366.508.467 171.856.545 274.412.464 0 446.269.009 222.289.110 259.320.106 0 481.609.217
Totaal 2.985.387.318 2.912.564.838 599.221.080 0 3.511.785.918 3.096.595.994 572.030.965 0 3.668.626.960
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 6.839 6.609 9.239 0 6.815 7.132 8.575 0 7.252
in controle 9.945 12.746 11.352 0 11.851 17.377 11.748 0 13.814
Totaal 7.112 6.803 10.099 0 7.204 7.447 9.771 0 7.734

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.1 en 2.1.8.

Tussen 2012 en 2018 vond een forse afname van het personeel plaats. Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) is in die periode afgenomen van 9.452 naar 7.300 eenheden, hetzij een vermindering van 23 %. De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal geverifieerde aangiften. Maar verschillende andere variabelen, zowel positieve als negatieve, hebben ook een invloed.

De afname van het aantal fouten in de aangifte zorgt ook voor een afname van het aantal verbeteringen bij de teams beheer. Deze afname is het resultaat van:

  • het compliance-effect van uitgevoerde controleacties
  • het feit dat de belastingplichtigen meer en meer een correct ingevulde aangifte indienen dankzij hulpmiddelen als Tax-on-web en het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA)
  • een toename in gebruik van inlichtingen uit internationale gegevensuitwisseling.

AAFisc evolueert dus meer en meer naar een systeem dat de belastingplichtige aanspoort om spontaan een correcte aangifte in te dienen in plaats van een systeem dat gebaseerd is op het corrigeren van onjuiste aangiften.

Bovendien heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.