2.1.15. VenB - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2016 2017 2018
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm.  FISC
Aantal geverifieerde aangiften in beheer 65.041 372 57.800 507 58.679 445 83.773 1.321 85.539
in controle 57.492 339 52.297 3.963 56.599 279 47.411 4.939 52.629
Totaal 122.533 711 110.097 4.470 115.278 724 131.184 6.260 138.168
Aantal gewijzigde aangiften in beheer 16.486 49 17.124 219 17.392 53 25.001 318 25.372
in controle 31.375 192 30.361 1.989 32.542 148 26.705 1.955 28.808
Totaal 47.861 241 47.485 2.208 49.934 201 51.706 2.273 54.180
Percentage gewijzigde aangiften in beheer 25,35 % 13,17 % 29,63 % 43,20 % 29,64 % 11,91 % 29,84 % 24,07 % 29,66 %
in controle 54,57 % 56,64 % 58,05 % 50,19 % 57,50 % 53,05 % 56,33 % 39,58 % 54,74 %
Totaal 39,06 % 33,90 % 43,13 % 49,40 % 43,32 % 27,76 % 39,41 % 36,31 % 39,21 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 122.637.409 951.828 52.805.564 7.067.401 60.824.793 36.609 66.768.047 36.290.287 103.094.943
in controle 2.098.514.434 2.222.193 1.151.021.401 3.569.422.623 4.722.666.217 1.572.098 867.774.771 2.209.060.722 3.078.407.591
Totaal 2.221.151.844 3.174.021 1.203.826.965 3.576.490.024 4.783.491.010 1.608.706 934.542.819 2.245.351.008 3.181.502.533
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 7.439 19.425 3.084 32.271 3.497 691 2.671 114.120 4.063
in controle 66.885 11.574 37.911 1.794.582 145.125 10.622 32.495 1.129.954 106.859
Totaal 46.408 13.170 25.352 1.619.787 95.796 8.004 18.074 987.836 58.721
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 8.185 22 7.783 46 7.851 19 8.154 40 8.213
in controle 2.670 0 2.332 13 2.345 3 3.085 27 3.115
Totaal 10.855 22 10.115 59 10.196 22 11.239 67 11.328
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 236.371.709 465.705 254.169.168 34.594.620 289.229.493 737.442 233.762.538 72.530.722 307.030.701
in controle 139.525.902 0 159.404.293 3.321.227 162.725.520 28.548 218.745.834 6.343.044 225.117.426
Totaal 375.897.611 465.705 413.573.462 37.915.847 451.955.013 765.990 452.508.371 78.873.765 532.148.127
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 28.879 21.168 32.657 752.057 36.840 38.813 28.668 1.813.268 37.384
in controle 52.257 0 68.355 255.479 69.393 9.516 70.906 234.928 72.269
Totaal 34.629 21.168 40.887 642.641 44.327 34.818 40.262 1.177.220 46.976
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 24.671 71 24.907 265 25.243 72 33.155 358 33.585
in controle 34.045 192 32.693 2.002 34.887 151 29.790 1.982 31.923
Totaal 58.716 263 57.600 2.267 60.130 223 62.945 2.340 65.508
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 359.009.118 1.417.533 306.974.732 41.662.021 350.054.286 774.051 300.530.585 108.821.008 410.125.644
in controle 2.238.040.336 2.222.193 1.310.425.694 3.572.743.850 4.885.391.737 1.600.646 1.086.520.605 2.215.403.766 3.303.525.016
Totaal 2.597.049.454 3.639.726 1.617.400.426 3.614.405.871 5.235.446.023 2.374.697 1.387.051.190 2.324.224.774 3.713.650.660
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 14.552 19.965 12.325 157.215 13.867 10.751 9.064 303.969 12.212
in controle 65.738 11.574 40.083 1.784.587 140.035 10.600 36.473 1.117.762 103.484
Totaal 44.231 13.839 28.080 1.594.356 87.069 10.649 22.036 993.258 56.690

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.2 en 2.1.9.

Tussen 2012 en 2018 vond een forse afname van het personeel plaats. Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) is in die periode afgenomen van 9.452 naar 7.300 eenheden, hetzij een vermindering van 23 %. De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal geverifieerde aangiften. Maar verschillende andere variabelen, zowel positieve als negatieve, hebben ook een invloed.

De afname van het aantal fouten in de aangifte zorgt ook voor een afname van het aantal verbeteringen bij de teams beheer. Die afname is het resultaat van:

  • het compliance-effect van uitgevoerde controleacties
  • het feit dat de belastingplichtigen meer en meer een correct ingevulde aangifte indienen dankzij hulpmiddelen als de toepassing Biztax
  • een toename in gebruik van inlichtingen uit internationale gegevensuitwisseling.

AAFisc evolueert dus meer en meer naar een systeem dat de belastingplichtige aanspoort om spontaan een correcte aangifte in te dienen in plaats van een systeem dat gebaseerd is op het corrigeren van onjuiste aangiften.

Bovendien heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.

Enkele uitzonderlijke resultaten, ten gevolge van de veroordeling van de 'excess profit rulings belges' door de Europese Commissie, hebben een impact op het totale bedrag van de inkomstenverhogingen. Als deze uitzonderlijke gevallen worden uitgesloten, blijft het bedrag van de inkomstenverhogingen vrij stabiel. Er is zelfs een lichte stijging:

  • 2016: 2 221 miljoen euro
  • 2017: 2 445 miljoen euro
  • 2018: 2 655 miljoen euro.