2.1.16. RPB - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2016 2017 2018
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften in beheer 10.120 159 13.551 61 13.771 198 20.425 70 20.693
in controle 3.505 29 3.447 256 3.732 22 2.673 135 2.830
Totaal 13.625 188 16.998 317 17.503 220 23.098 205 23.523
Aantal gewijzigde aangiften in beheer 387 2 914 40 956 0 851 49 900
in controle 1.117 5 1.031 114 1.150 2 739 29 770
Totaal 1.504 7 1.945 154 2.106 2 1.590 78 1.670
Percentage gewijzigde aangiften in beheer 3,82 % 1,26 % 6,74 % 65,57 % 6,94 % 0,00 % 4,17 % 70,00 % 4,35 %
in controle 31,87 % 17,24 % 29,91 % 44,53 % 30,81 % 9,09 % 27,65 % 21,48 % 27,21 %
Totaal 11,04 % 3,72 % 11,44 % 48,58 % 12,03 % 0,91 % 6,88 % 38,05 % 7,10 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 315.725 0 74.621 0 74.621 0 240.033 0 240.033
in controle 9.569.278 29.583 6.199.879 3.926.007 10.155.469 4.000 4.609.989 4.601.059 9.215.048
Totaal 9.885.003 29.583 6.274.500 3.926.007 10.230.090 4.000 4.850.022 4.601.059 9.455.081
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 816 0 82 0 78 0 282 0 267
in controle 8.567 5.917 6.013 34.439 8.831 2.000 6.238 158.657 11.968
Totaal 6.572 4.226 3.226 25.494 4.858 2.000 3.050 58.988 5.662
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 605 3 268 0 271 0 630 0 630
in controle 3 0 4 1 5 0 12 1 13
Totaal 608 3 272 1 276 0 642 1 643
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 37.669 0 68.920 0 68.920 0 17.866 0 17.866
in controle 20.007 0 10.555 7.482 18.037 0 298.733 836 299.569
Totaal 57.676 0 79.475 7.482 86.956 0 316.598 836 317.434
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 62 0 257 0 254 0 28 0 28
in controle 6.669 0 2.639 7.482 3.607 0 24.894 836 23.044
Totaal 95 0 292 7.482 315 0 493 836 494
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 992 5 1.182 40 1.227 0 1.481 49 1.530
in controle 1.120 5 1.035 115 1.155 2 751 30 783
Totaal 2.112 10 2.217 155 2.382 2 2.232 79 2.313
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 353.394 0 143.540 0 143.540 0 257.899 0 257.899
in controle 9.589.285 29.583 6.210.434 3.933.489 10.173.506 4.000 4.908.722 4.601.895 9.514.616
Totaal 9.942.679 29.583 6.353.974 3.933.489 10.317.046 4.000 5.166.621 4.601.895 9.772.515
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 356 0 121 0 117 0 174 0 169
in controle 8.562 5.917 6.000 34.204 8.808 2.000 6.536 153.396 12.151
Totaal 4.708 2.958 2.866 25.377 4.331 2.000 2.315 58.252 4.225

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.3 en 2.1.10.

Tussen 2012 en 2018 vond een forse afname van het personeel plaats. Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) is in die periode afgenomen van 9.452 naar 7.300 eenheden, hetzij een vermindering van 23 %. De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal geverifieerde aangiften. Maar verschillende andere variabelen, zowel positieve als negatieve, hebben ook een invloed.

De afname van het aantal fouten bij de aangifte zorgt ook voor een afname van het aantal verbeteringen bij de teams beheer. Die afname is het resultaat van:

  • het compliance-effect van uitgevoerde controleacties
  • het feit dat de belastingplichtigen meer en meer een correct ingevulde aangifte indienen dankzij hulpmiddelen als de toepassing Biztax
  • een toename in gebruik van inlichtingen uit internationale gegevensuitwisseling.

AAFisc evolueert dus meer en meer naar een systeem dat de belastingplichtige aanspoort om spontaan een correcte aangifte in te dienen in plaats van een systeem dat gebaseerd is op het corrigeren van onjuiste aangiften.

Bovendien heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.