2.1.17. BNI vennootschappen - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2016 2017 2018
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften in beheer 2.146 4 2.207 5 2.216 2 2.932 13 2.947
in controle 362 7 269 71 347 0 228 88 316
Totaal 2.508 11 2.476 76 2.563 2 3.160 101 3.263
Aantal gewijzigde aangiften in beheer 45 3 30 2 35 2 192 6 200
in controle 93 2 94 23 119 0 69 41 110
Totaal 138 5 124 25 154 2 261 47 310
Percentage gewijzigde aangiften in beheer 2,10 % 75,00 % 1,36 % 40,00 % 1,58 % 100,00 % 6,55 % 46,15 % 6,79 %
in controle 25,69 % 28,57 % 34,94 % 32,39 % 34,29 % 0,00 % 30,26 % 46,59 % 34,81 %
Totaal 5,50 % 45,45 % 5,01 % 32,89 % 6,01 % 100,00 % 8,26 % 46,53 % 9,50 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 3.318.949 54.000 509.054 0 563.054 36.530 1.711.708 32.791 1.781.029
in controle 49.770.571 20.183 14.221.216 17.291.040 31.532.439 0 8.000.819 35.780.722 43.781.542
Totaal 53.089.520 74.183 14.730.269 17.291.040 32.095.493 36.530 9.712.527 35.813.514 45.562.571
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 73.754 18.000 16.968 0 16.087 18.265 8.915 5.465 8.905
in controle 535.167 10.091 151.290 751.784 264.978 0 115.954 872.701 398.014
Totaal 384.707 14.837 118.792 691.642 208.412 18.265 37.213 761.990 146.976
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 27 0 79 1 80 0 35 1 36
in controle 10 0 26 0 26 0 31 0 31
Totaal 37 0 105 1 106 0 66 1 67
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 5.554.777 0 13.486.759 19.000 13.505.759 0 0 0 0
in controle 108.287 0 845.634 0 845.634 0 1.700.020 0 1.700.020
Totaal 5.663.064 0 14.332.392 19.000 14.351.392 0 1.700.020 0 1.700.020
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 205.732 0 170.718 19.000 168.822 0 0 0 0
in controle 10.829 0 32.524 0 32.524 0 54.839 0 54.839
Totaal 153.056 0 136.499 19.000 135.390 0 25.758 0 25.373
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 72 3 109 3 115 2 227 7 236
in controle 103 2 120 23 145 0 100 41 141
Totaal 175 5 229 26 260 2 327 48 377
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 8.873.726 54.000 13.995.812 19.000 14.068.812 36.530 1.711.708 32.791 1.781.029
in controle 49.878.858 20.183 15.066.850 17.291.040 32.378.073 0 9.700.839 35.780.722 45.481.561
Totaal 58.752.583 74.183 29.062.662 17.310.040 46.446.885 36.530 11.412.547 35.813.514 47.262.590
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 123.246 18.000 128.402 6.333 122.337 18.265 7.541 4.684 7.547
in controle 484.261 10.091 125.557 751.784 223.297 0 97.008 872.701 322.564
Totaal 335.729 14.837 126.911 665.771 178.642 18.265 34.901 746.115 125.365

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.4 en 2.1.11.