2.1.19. Btw - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2016 2017 2018
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal uitgevoerde verificaties in beheer 150.289 1.079 139.117 1.986 142.182 1.017 135.292 2.594 138.903
in controle 38.748 275 40.043 1.874 42.192 240 34.855 2.105 37.200
Totaal 189.037 1.354 179.160 3.860 184.374 1.257 170.147 4.699 176.103
Aantal productieve verificaties in beheer 148.887 1.078 138.759 1.986 141.823 1.017 134.956 2.594 138.567
in controle 22.459 164 23.974 958 25.096 127 21.126 1.003 22.256
Totaal 171.346 1.242 162.733 2.944 166.919 1.144 156.082 3.597 160.823
Percentage productieve verificaties in beheer 99,07 % 99,91 % 99,74 % 100,00 % 99,75 % 100,00 % 99,75 % 100,00 % 99,76 %
in controle 57,96 % 59,64 % 59,87 % 51,12 % 59,48 % 52,92 % 60,61 % 47,65 % 59,83 %
Totaal 90,64 % 91,73 % 90,83 % 76,27 % 90,53 % 91,01 % 91,73 % 76,55 % 91,32 %
Totaal bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer (in euro) in beheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
in controle 208.111.783 1.461.497 265.942.731 36.274.081 303.678.309 1.831.360 244.332.078 15.268.450 261.431.888
Totaal 208.111.783 1.461.497 265.942.731 36.274.081 303.678.309 1.831.360 244.332.078 15.268.450 261.431.888
Gemiddeld bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer per productieve verificatie (in euro) in beheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
in controle 9.266 8.912 11.093 37.864 12.101 14.420 11.565 15.223 11.747
Totaal 1.215 1.177 1.634 12.321 1.819 1.601 1.565 4.245 1.626
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) in beheer 691.665.326 3.283.980 605.817.746 63.426.530 672.528.257 4.333.737 568.426.965 44.045.756 616.806.458
in controle 160.996.907 517.296 183.634.299 64.552.494 248.704.089 912.905 173.204.408 44.235.597 218.352.910
Totaal 852.662.233 3.801.276 789.452.045 127.979.024 921.232.345 5.246.642 741.631.373 88.281.353 835.159.368
Gemiddeld bedrag van de nagevorderde btw per productieve verificatie (in euro) in beheer 4.646 3.046 4.366 31.937 4.742 4.261 4.212 16.980 4.451
in controle 7.168 3.154 7.660 67.383 9.910 7.188 8.199 44.103 9.811
Totaal 4.976 3.061 4.851 43.471 5.519 4.586 4.752 24.543 5.193

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.6 en 2.1.13.

Het aantal belastingplichtigen waarvoor een verificatie in beheer nodig is, is afgenomen. Dit omwille van diverse redenen:

  • Een vermindering van het aantal bijzondere rekeningen door niet-indiening van de aangifte.
  • Een vermindering van het aantal boetes wegens niet- of laattijdige indiening van de klantenlistings sinds belastingplichtigen, die onder de vrijstellingsregeling vallen, niet langer een nihilaangifte moeten indienen.
  • Een vermindering van het aantal te verbeteren aangiften dankzij een verbetering van de validatieregels voor anomaliën door het elektronsich encoderen en behandelen van aangiften. Omdat het aantal elektronische aangiften zullen blijven toenemen, hebben deze verbeteringen een grote impact op het verminderen van het aantal uit te voeren nazichten.

Bovendien heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.