2.1.2. VenB - Beheer van de dossiers

2016(1) 2017 2018
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften AJ 2016 10.244 AJ 2017 183 9.302 84 9.569 AJ 2018 211 20.638 640 21.489
AJ 2015 49.537 AJ 2016 170 43.673 365 44.208 AJ 2017 174 51.714 458 52.346
Vorige AJ 5.260 Vorige AJ 19 4.825 58 4.902 Vorige AJ 60 11.421 223 11.704
Totaal 65.041 Totaal 372 57.800 507 58.679 Totaal 445 83.773 1.321 85.539
Aantal gewijzigde aangiften AJ 2016 599 AJ 2017 6 1.163 13 1.182 AJ 2018 4 2.103 19 2.126
AJ 2015 14.163 AJ 2016 42 13.473 177 13.692 AJ 2017 38 17.152 198 17.388
Vorige AJ 1.724 Vorige AJ 1 2.488 29 2.518 Vorige AJ 11 5.746 101 5.858
Totaal 16.486 Totaal 49 17.124 219 17.392 Totaal 53 25.001 318 25.372
Percentage gewijzigde aangiften AJ 2016 5,85 % AJ 2017 3,28 % 12,50 % 15,48 % 12,35 % AJ 2018 1,90 % 10,19 % 2,97 % 9,89 %
AJ 2015 28,59 % AJ 2016 24,71 % 30,85 % 48,49 % 30,97 % AJ 2017 21,84 % 33,17 % 43,23 % 33,22 %
Vorige AJ 32,78 % Vorige AJ 5,26 % 51,56 % 50,00 % 51,37 % Vorige AJ 18,33 % 50,31 % 45,29 % 50,05 %
Totaal 25,35 % Totaal 13,17 % 29,63 % 43,20 % 29,64 % Totaal 11,91 % 29,84 % 24,07 % 29,66 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) AJ 2016 17.145.829 AJ 2017 0 4.343.216 5.320 4.348.536 AJ 2018 13.755 5.333.503 268.367 5.615.625
AJ 2015 70.976.597 AJ 2016 951.828 31.088.782 6.748.434 38.789.045 AJ 2017 4.212 48.344.163 11.705.959 60.054.335
Vorige AJ 34.514.984 Vorige AJ 0 17.373.566 313.647 17.687.212 Vorige AJ 18.641 13.090.381 24.315.961 37.424.983
Totaal 122.637.409 Totaal 951.828 52.805.564 7.067.401 60.824.793 Totaal 36.609 66.768.047 36.290.287 103.094.943
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) AJ 2016 28.624 AJ 2017 0 3.734 409 3.679 AJ 2018 3.439 2.536 14.125 2.641
AJ 2015 5.011 AJ 2016 22.663 2.307 38.127 2.833 AJ 2017 111 2.819 59.121 3.454
Vorige AJ 20.020 Vorige AJ 0 6.983 10.815 7.024 Vorige AJ 1.695 2.278 240.752 6.389
Totaal 7.439 Totaal 19.425 3.084 32.271 3.497 Totaal 691 2.671 114.120 4.063
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte AJ 2016 50 AJ 2017 0 116 13 129 AJ 2018 0 88 5 93
AJ 2015 7.614 AJ 2016 20 7.148 33 7.201 AJ 2017 19 7.367 35 7.421
Vorige AJ 521 Vorige AJ 2 519 0 521 Vorige AJ 0 699 0 699
Totaal 8.185 Totaal 22 7.783 46 7.851 Totaal 19 8.154 40 8.213
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2016 1.885.679 AJ 2017 0 5.579.235 10.345.823 15.925.058 AJ 2018 0 3.122.098 11.926.474 15.048.572
AJ 2015 216.936.428 AJ 2016 427.705 231.476.411 24.248.797 256.152.912 AJ 2017 737.442 198.482.024 60.604.248 259.823.713
Vorige AJ 17.549.601 Vorige AJ 38.000 17.113.523 0 17.151.523 Vorige AJ 0 32.158.416 0 32.158.416
Totaal 236.371.709 Totaal 465.705 254.169.168 34.594.620 289.229.493 Totaal 737.442 233.762.538 72.530.722 307.030.701
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2016 37.714 AJ 2017 0 48.097 795.833 123.450 AJ 2018 0 35.478 2.385.295 161.813
AJ 2015 28.492 AJ 2016 21.385 32.383 734.812 35.572 AJ 2017 38.813 26.942 1.731.550 35.012
Vorige AJ 33.684 Vorige AJ 19.000 32.974 0 32.920 Vorige AJ 0 46.006 0 46.006
Totaal 28.879 Totaal 21.168 32.657 752.057 36.840 Totaal 38.813 28.668 1.813.268 37.384
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte AJ 2016 649 AJ 2017 6 1.279 26 1.311 AJ 2018 4 2.191 24 2.219
AJ 2015 21.777 AJ 2016 62 20.621 210 20.893 AJ 2017 57 24.519 233 24.809
Vorige AJ 2.245 Vorige AJ 3 3.007 29 3.039 Vorige AJ 11 6.445 101 6.557
Totaal 24.671 Totaal 71 24.907 265 25.243 Totaal 72 33.155 358 33.585
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2016 19.031.508 AJ 2017 0 9.922.451 10.351.143 20.273.594 AJ 2018 13.755 8.455.601 12.194.840 20.664.197
AJ 2015 287.913.026 AJ 2016 1.379.533 262.565.192 30.997.231 294.941.957 AJ 2017 741.654 246.826.187 72.310.206 319.878.048
Vorige AJ 52.064.585 Vorige AJ 38.000 34.487.089 313.647 34.838.735 Vorige AJ 18.641 45.248.797 24.315.961 69.583.400
Totaal 359.009.118 Totaal 1.417.533 306.974.732 41.662.021 350.054.286 Totaal 774.051 300.530.585 108.821.008 410.125.644
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2016 29.324 AJ 2017 0 7.758 398.121 15.464 AJ 2018 3.439 3.859 508.118 9.312
AJ 2015 13.221 AJ 2016 22.251 12.733 147.606 14.117 AJ 2017 13.011 10.067 310.344 12.894
Vorige AJ 23.191 Vorige AJ 12.667 11.469 10.815 11.464 Vorige AJ 1.695 7.021 240.752 10.612
Totaal 14.552 Totaal 19.965 12.325 157.215 13.867 Totaal 10.751 9.064 303.969 12.212

(1)Deze tabel bevat het aantal uitgevoerde verificaties door de teams beheer tijdens een kalenderjaar. Die teams beheer gingen pas op 01.07.2016 van start, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie.

De verdere ontwikkeling van de toepassing Biztax heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de elektronisch ingediende VenB-aangiften. Daarnaast zetten we meer en meer in op gerichte beheersacties. De combinatie van beide elementen leidt tot betere resultaten.