Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

2.1.21 - Resultaten van de controleactie 2018 X406 KOSTEN-FRAIS

Controleactie met betrekking tot de aftrek van werkelijke beroepskosten door een bedrijfsleider

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 349 222 0 571
Aantal geverifieerde aangiften (IB) PB 613 404 0 1.017
Aantal gewijzigde aangiften (IB) PB 379 228 0 607
Percentage productieve verificaties PB 61,83 % 56,44 % 0 59,69 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 4.495.463,94 1.205.684,37 0 5.701.148,31

In april 2018 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).